Budova UP, kde byly mnoho let pracovny a laboratoře katedry

Budova na tř. Svobody 8 Základní cvičení Základní cvičení 2 Laboratoř hmotnostní spektrometrie 1 Laboratoř hmotnostní spektrometrie 2 Laboratoř organické analýzy Laboratoř plynové chromatografie Laboratoř spektrálních metod 1 Laboratoř spektrálních metod 2 Polarografovna Laboratoř elektromigračních metod 1 Laboratoř elektromigračních metod 2 Laboratoř extrakčních technik

 

ach.upol.cz    19. 1. 2009