Katedra analytické chemie na Tř. 17. listopadu

Chodba Laboratoř instrumentálních cvičení Laboratoř instrumentálních cvičení Laboratoř elektromigračních a spektrálních metod Laboratoř elektromigračních a spektrálních metod Laboratoř elektromigračních a spektrálních metod Laboratoř elektromigračních a spektrálních metod Laboratoř separačních metod a hmotnostní spektrometrie Laboratoř separačních metod a hmotnostní spektrometrie Laboratoř separačních metod a hmotnostní spektrometrie Laboratoř separačních metod a hmotnostní spektrometrie Laboratoř separačních metod a hmotnostní spektrometrie Laboratoř separačních metod a hmotnostní spektrometrie Laboratoř elektroanalytických metod Laboratoř elektroanalytických metod Laboratoř elektroanalytických metod a kapalinové chromatografie Laboratoř atomové spektrometrie Laboratoř pro rozklady vzorků Studovna

 

David Milde    29. 3. 2010