Fotogalerie

Dětská univerzita 23.10.2019

Dětská univerzita 23.10.2019

Každý semestr se věnujeme malým studentům z Dětské univerzity. Téma bylo záměrně zvoleno v návaznosti na barevnost podzimu, protože i "Jednoduché chemické reakce" mohou být pestré-barevné. foto: Volodymyr Pauk

Ramanův mikroskop

Ramanův mikroskop

Slouží k identifikaci, kvantifikaci a studiu organických a anorganických molekul. Molekuly vzorku interagují s elektromagnetickým zářením (paprskem laseru), dochází k tzv. optickému neelastickému rozptylu (Ramanův rozptyl). Rozptýlené záření má poté nižší, nebo vyšší frekvenci než dopadající záření. Získáváme pásové spektrum na základě kterého můžeme studovat strukturu analyzovaných molekul a následně je identifikovat. Nyní je využíván především členy týmu ARTECA pro identifikaci pigmentů ve vzorcích uměleckých děl.

Mikroskop s mikromanipulátorem

Mikroskop s mikromanipulátorem

Umožňuje pracovat se vzorky v měřítku mikrometrů pod stálou mikroskopickou kontrolou. Do mikromanipulačních ramen lze upevnit celou řadu mikromanipulačních nástrojů, např. mikronože, mikronůžky, mikropinzetu aj. Oblast uplatnění mikromanipulace v praxi je široká, od studia materiálů až po umělé oplodnění. U nás na katedře je mikromanipulátor využíván k přípravě mikrovzorků rostlinného materiálu, které jsou následně zkoumány vhodnými analytickými technikami.

Noc muzeí 2016

Noc muzeí 2016

Noc muzeí 2016

Nejlepší laborant 2011

Nejlepší laborant 2011

Fotografie ze soutěže

Prohlídka nové budovy fakulty

Prohlídka nové budovy fakulty

Pracovníci katedry po prohlídce prostor nové fakulty, kam jsme se zakrátko stěhovali.

Budova UP, kde byly mnoho let pracovny a laboratoře katedry

Budova UP, kde byly mnoho let pracovny a laboratoře katedry

Na Tř. Svobody 8, ve 2. patře byly pracovny a laboratoře katedry analytické chemie. V roce 2006 získala tato budova novou fasádu a byla vyměněna některá okna. Tato rekonstrukce citlivým přístrojům v laboratořích příliš neprospěla.