Laboratoř elektroanalytických metod

Výzkum laboratoře je zaměřen zejména na studium elektrochemických vlastností a analýzu fyziologicky aktivních látek pomocí moderních voltametrických metod a HPLC.

Oblasti výzkumu:
  • studium mechanismů redoxních transformací biologicky významných látek (fenolické sloučeniny, alkaloidy, léčiva – antidiabetika a kancerostatika) s využitím voltametrických a coulometrických metod, vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou a hmotnostně spektrometrickou detekcí,
  • studium modelů umělých biomembrán s využitím vodivostních, voltametrických, elektrokapilárních  a mikroskopických technik,
  • vývoj metodik pro stanovení nízkých koncentrací léčiv a jejich metabolitů v tělních tekutinách, markerů oxidativního poškození, antioxidantů, organických polutantů a jejich degradačních produktů v různých složkách životního prostředí metodami HPLC s coulometrickou a amperometrickou detekcí,
  • vývoj a aplikace modifikovaných uhlíkových vláknových elektrod,
  • aplikace voltametrických a coulometrických technik pro stanovení celkové antioxidační aktivity,
  • studium analytických možností nových elektrodových materiálů v technice HPLC s elektrochemickou detekcí,
  • vývoj a aplikace chromatografických metod pro stanovení a detekci látek významných v potravinářství a dalších odvětvích.
 Kontaktní osoby:
doc. RNDr. David JIROVSKÝ, Ph.D.
Tel.: 585634409
E-mail: david.jirovsky(at)upol.cz

RNDr. Jana SKOPALOVÁ, Ph.D. 
Tel.: 585634442
E-mail: jana.skopalova(at)post.cz
Pracovníci laboraotře:

doc. RNDr. Jan HRBÁČ, Ph.D.
doc. RNDr. David JIROVSKÝ, Ph.D.
Mgr. Zdenka BARTOŠOVÁ, Ph.D.
Mgr. Vladimír HALOUZKA, Ph.D.
RNDr. Pavla KUČEROVÁ, Ph.D.
RNDr. Jana SKOPALOVÁ, Ph.D.
Mgr. Jitka SOUČKOVÁ, Ph.D.
Mgr. Hana TOMKOVÁ, Ph.D.

Postgraduální studenti:

Mgr. Daniel RIMAN

Laboratorní vybavení:

Eco-Tribo-Polarograf (Polaro-Sensors, Praha)
Elektrochemický analyzátor EcaFlow (Istran, SR)
Kapalinový chromatograf s elektrochemickým detektorem - Coulochem III (EAS Inc., USA)
Amperometrická čidla pro speciální aplikace
HPLC systém (1100 Series, Agilent, USA) s autosamplerem, spektrofotometrikým a refraktometrickým detektorem
Modulární potenciostat/galvanostat Autolab PGSTAT128N s modulem pro impedanční měření
Elektrochemické křemenné mikrováhy (EQCM, Autolab)
Elektrochemická pracovní stanice pro práci s malými proudy (Nanoampere, L-Chem)
Mikroskop atomárních sils elektrochemickou celou a potenciostatem pro SECM-AFM (Dimension Icon, Bruker)
Hmotnostní spektrometr (Agilent 1100 Series LC/MSD Trap, Agilent)