Laboratoř elektroanalytických metod

Výzkum laboratoře je zaměřen zejména na studium elektrochemických vlastností a analýzu fyziologicky aktivních látek pomocí moderních voltametrických metod a HPLC.

Oblasti výzkumu:
  • studium mechanismů redoxních transformací biologicky významných látek (fenolické sloučeniny, alkaloidy, léčiva – antidiabetika a kancerostatika) s využitím voltametrických a coulometrických metod, vysokoúčinné kapalinové chromatografie s elektrochemickou a hmotnostně spektrometrickou detekcí,
  • studium modelů umělých biomembrán s využitím vodivostních, voltametrických, elektrokapilárních  a mikroskopických technik,
  • vývoj metodik pro stanovení nízkých koncentrací léčiv a jejich metabolitů v tělních tekutinách, markerů oxidativního poškození, antioxidantů, organických polutantů a jejich degradačních produktů v různých složkách životního prostředí metodami HPLC s coulometrickou a amperometrickou detekcí,
  • vývoj a aplikace modifikovaných uhlíkových vláknových elektrod,
  • aplikace voltametrických a coulometrických technik pro stanovení celkové antioxidační aktivity,
  • studium analytických možností nových elektrodových materiálů v technice HPLC s elektrochemickou detekcí,
  • vývoj a aplikace chromatografických metod pro stanovení a detekci látek významných v potravinářství a dalších odvětvích.
 Kontaktní osoby:
doc. RNDr. David JIROVSKÝ, Ph.D.
Tel.: 585634409
E-mail: david.jirovsky(at)upol.cz

RNDr. Jana SKOPALOVÁ, Ph.D. 
Tel.: 585634442
E-mail: jana.skopalova(at)post.cz
Pracovníci laboraotře:

doc. RNDr. Jan HRBÁČ, Ph.D.
doc. RNDr. David JIROVSKÝ, Ph.D.
Mgr. Zdenka BARTOŠOVÁ, Ph.D.
Mgr. Daniel RIMAN, Ph.D.
RNDr. Jana SKOPALOVÁ, Ph.D.
Mgr. Jitka SOUČKOVÁ, Ph.D.

 

Laboratorní vybavení:

Eco-Tribo-Polarograf (Polaro-Sensors, Praha)
Elektrochemický analyzátor EcaFlow (Istran, SR)
Kapalinový chromatograf s elektrochemickým detektorem - Coulochem III (EAS Inc., USA)
Amperometrická čidla pro speciální aplikace
HPLC systém (1100 Series, Agilent, USA) s autosamplerem, spektrofotometrikým a refraktometrickým detektorem
Modulární potenciostat/galvanostat Autolab PGSTAT128N s modulem pro impedanční měření
Elektrochemické křemenné mikrováhy (EQCM, Autolab)
Elektrochemická pracovní stanice pro práci s malými proudy (Nanoampere, L-Chem)
Mikroskop atomárních sils elektrochemickou celou a potenciostatem pro SECM-AFM (Dimension Icon, Bruker)
Hmotnostní spektrometr (Agilent 1100 Series LC/MSD Trap, Agilent)