Laboratoř elektromigračních metod

Tato laboratoř je zaměřena na výzkum a vývoj nových kapilárních elektromigračních technik a jejich aplikaci.

Hlavní oblasti výzkumu řešeného v laboratoři elektromigračních technik jsou:

- vývoj nových kapilárních elektromigračních separačních metod

- vývoj a studium separací enantiomerů

- studium využití bezkontaktní vodivostní detekce pro kapilární elektroforézu

- studium využití iontových i neiontových aditiv pracovních elektrolytů

- matematické modelování elektromigračních separačních dějů

- analýza mikroorganismů a buněk

- vývoj a studium on-line prekoncentračních technik

- vývoj nových separačních metod využívající spojení kapilární elektroforézy s hmotnostním spektrometrem
- spojení kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescencí

Kontaktní osoba:
doc. RNDr. Vítězslav MAIER, Ph.D.
Tel.: 585634452
E-mail: vitezslav.maier(at)upol.cz
Pracovnící laboratoře:

prof. RNDr. Juraj ŠEVČÍK, Ph.D.
doc. RNDr. Vítězslav MAIER, Ph.D.
doc. RNDr. Jan PETR, Ph.D.
RNDr. Martin ŠVIDRNOCH, Ph.D.

Postgraduální studenti:

Mgr. Daniel BARON
Mgr. Lenka HÁRENDARČÍKOVÁ
Mgr. Jana HORSKÁ
Mgr. Jan ROZSYPAL
Mgr. Andrea ŠEBESTOVÁ

Laboratorní vybavení:

CE Agilent
CE-MS Agilent
CE s bezkontaktním vodivostním detektorem
Dvoukapilární izotachoforéza
Izotachoforéza Agrofor
CE-LIF Picometrics