Laboratoř elektromigračních metod

Tato laboratoř je zaměřena na výzkum a vývoj nových kapilárních elektromigračních metod, jejich aplikaci a na vývoj nových nízkonákladových mikrofluidních technik.

Hlavní oblasti výzkumu řešeného v laboratoři elektromigračních metod jsou:

- vývoj nových kapilárních elektromigračních separačních metod
- vývoj nových separačních metod využívající spojení kapilární elektroforézy s hmotnostním spektrometrem
- vývoj a studium separací enantiomerů
- vývoj a studium on-line prekoncentračních technik pro kapilární elektroforézu
- analýza a charakterizace nanočástic a buněk
- vývoj elektrochemické detekce pro kapilární elektroforézu
- vývoj a aplikace nových nízkonákladových mikrofluidních technik

Kontaktní osoba:
doc. RNDr. Jan PETR, Ph.D.
Tel.: 585634416
E-mail: jan.petr(at)upol.cz
Pracovnící laboratoře:

prof. RNDr. Juraj ŠEVČÍK, Ph.D.
doc. RNDr. Jan PETR, Ph.D.

Postgraduální studenti:

Mgr. Daniel BARON
Mgr. Jan ROZSYPAL
Mgr. Andrea ŠEBESTOVÁ
Mgr. Petra ŠVECOVÁ


Laboratorní vybavení:

- Kapilární elektroforéza Agilent 7100 s DAD
- Kapilární elektroforéza Agilent 7100 s hmotnostním spektrometrem ESI QQQ 6460 Agilent
- Kapilární elektroforéza Agilent 1600 s DAD (4x), možnost využití bezkontaktního vodivostního detektoru (Agilent) nebo LIF detektoru (Picometrics)
- Čipová elektroforéza eDAQ s vodivostním detektorem
- Plošná elektroforéza K20 (BioVendor)
- Zařízení pro mikrofluidiku: MFCS FLEX pumpa (Fluigent), mikrozařízení LabSmith, fluorescenční inverzní mikroskop FLIM, mikroskopy MOTIC DMB a VSM52 (vše IntracoMicro), 3D tiskárna Velleman

Odkaz na stránky skupiny doc. Jana Petra https://petrlab.upol.cz/