Laboratoř separačních metod a hmotnostní spektrometrie

V laboratoři jsou zkoumány základní procesy uplatňující se při separaci látek a v hmotnostní spektrometrii, jsou vyvíjeny nové přístupy k analýze potravin, identifikaci a stanovení metabolitů, k toxikologické analýze aj.

Hlavní oblasti výzkumného zájmu:

- zvyšování efektivity ionizace látek pro hmotnostně spektrometrická měření

- kolizí indukovaná disociace iontů a ion-molekulové reakce

- využití nanomateriálů a nanotechnologií v hmotnostní spektrometrii

- vývoj iontových zdrojů

- hmotnostní spektrometrie v analýze pevných vzorků (MALDI, nano-DESI)

- vývoj systémů pro separaci polárních látek a kompatibilních s hmotnostní spektrometrií

- problematika a aplikace spojených technik (GC/MS, LC/MS, CE/MS)

- fytochemická analýza

- analýza vín

- forenzní a toxikologické aplikace (houbové toxiny, analýza drog)

- analýza metabolitů

- analýza chirálních látek

- aplikace monolitických materiálůKontaktní osoby:

doc. RNDr. Petr BARTÁK, Ph.D. (prekoncentrační techniky a plynová chromatografie; GC, GC/MS) 
Tel.: 585634408 
E-mail: petr.bartak(at)seznam.cz
doc. RNDr. Petr BEDNÁŘ, Ph.D. (separační techniky v kapalné fázi; m-LC, CE, LC/MS, CE/MS) 
Tel.: 585634403 
E-mail: petr.bednar(at)upol.cz
prof. RNDr. Karel LEMR, Ph.D. (hmotnostní spektrometrie; MS, LC/MS, CE/MS)
Tel.: 585634415
E-mail: karel.lemr(at)upol.cz

Pracovnící laboratoře:

prof. RNDr. Karel LEMR, Ph.D.
doc. RNDr. Petr BARTÁK, Ph.D.
doc. RNDr. Petr BEDNÁŘ, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír HAVLÍČEK, Dr.
doc. RNDr. Petr FRYČÁK, Ph.D.
RNDr. Barbora PAPOUŠKOVÁ, Ph.D.
Mgr. Lucie HARTMANOVÁ, Ph.D.
RNDr. Lukáš KUČERA, Ph.D.
Volodymr PAUK, M.Sc., Ph.D.

Postgraduální studenti:

Mgr. Lucie BOROVCOVÁ
Mgr. Monika CECHOVÁ
Mgr. Petra HRNČÁRKOVÁ
RNDr. Ondřej KURKA
Mgr. Iveta LORENCOVÁ
Ing. Kristína NOVÁKOVÁ
Mgr. Roman PAPOUŠEK

Laboratorní vybavení:

Vysokorozlišující hybridní tandemový hmotnostní spektrometr s integrovanou celou pro separaci iontovou mobilitou (Synapt G2-S)
Tandemové kvadrupólové hmotnostní spektrometry: Xevo TQD a Xevo TQS"
Hybridní hmotnostní spektrometr Q-TOF Premier (Waters)
Hmotnostní spektrometr s iontovou pastí LCQ (Finnigan)
Ionizační techniky: ESI, nano-ESI, APCI, nano-DESI, MALDI
Ulta-účinný kapalinový chromatograf (UPLC, Acquity, Waters)
Analytický kapalinový chromatograf s UV detekcí (Beckman)
Analytický a semipreparativní kapalinový chromatograf (Knauer)
Kapilární elektroforéza (Prince Technologies)
Dva plynové chromatografy s hmotnostními spektrometry GC/MS (Agilent)
GC-FID, AFID, ECD (Hewlett Packard)
Superkritický fluidní extraktor Lizard 2001 (Seko-K)