Laboratoř separačních metod a hmotnostní spektrometrie

V laboratoři jsou zkoumány základní procesy uplatňující se při separaci látek a v hmotnostní spektrometrii, jsou vyvíjeny nové přístupy k analýze potravin, identifikaci a stanovení metabolitů, k toxikologické analýze aj.

Hlavní oblasti výzkumného zájmu:

- zvyšování efektivity ionizace látek pro hmotnostně spektrometrická měření

- kolizí indukovaná disociace iontů a ion-molekulové reakce

- využití nanomateriálů a nanotechnologií v hmotnostní spektrometrii

- vývoj iontových zdrojů

- hmotnostní spektrometrie v analýze pevných vzorků (MALDI, nano-DESI)

- vývoj systémů pro separaci polárních látek a kompatibilních s hmotnostní spektrometrií

- problematika a aplikace spojených technik (GC/MS, LC/MS, CE/MS)

- fytochemická analýza

- analýza vín

- forenzní a toxikologické aplikace (houbové toxiny, analýza drog)

- analýza metabolitů

- analýza chirálních látek

- aplikace monolitických materiálů

- analýza archeologických materiálůKontaktní osoby:

doc. RNDr. Petr BARTÁK, Ph.D. (prekoncentrační techniky a plynová chromatografie; GC, GC/MS) 
Tel.: 585634408 
E-mail: petr.bartak(at)seznam.cz
doc. RNDr. Petr BEDNÁŘ, Ph.D. (separační techniky v kapalné fázi; m-LC, CE, LC/MS, CE/MS) 
Tel.: 585634403 
E-mail: petr.bednar(at)upol.cz
doc. RNDr. Petr FRYČÁK, Ph.D. (vývoj instrumentace)
Tel.: 585634413
E-mail: petr.frycak(at)upol.cz
prof. RNDr. Karel LEMR, Ph.D. (hmotnostní spektrometrie; MS, LC/MS, CE/MS)
Tel.: 585634415
E-mail: karel.lemr(at)upol.cz

Pracovnící laboratoře:

prof. RNDr. Karel LEMR, Ph.D.
prof. Ing. Vladimír HAVLÍČEK, Dr.
doc. RNDr. Petr BARTÁK, Ph.D.
doc. RNDr. Petr BEDNÁŘ, Ph.D.
doc. RNDr. Petr FRYČÁK, Ph.D.
Mgr. Lucie BOROVCOVÁ, Ph.D.
RNDr. Lukáš KUČERA, Ph.D.
RNDr. Ondřek KURKA, Ph.D.
RNDr. Barbora PAPOUŠKOVÁ, Ph.D.
Volodymr PAUK, M.Sc., Ph.D.

Postgraduální studenti:

Mgr. Monika CECHOVÁ
Ing. Klára JAGOŠOVÁ
Marianna NYTKA, M.Sc.
Mgr. Diana SOKOLOVSKÁ
Mgr. Petra VAŠÍČKOVÁ

Laboratorní vybavení:

Vysokorozlišující hybridní tandemový hmotnostní spektrometr s integrovanou celou pro separaci iontovou mobilitou (Synapt G2-S)
Tandemové kvadrupólové hmotnostní spektrometry: Xevo TQD a Xevo TQS
Hybridní hmotnostní spektrometr Q-TOF Premier (Waters)
Hmotnostní spektrometr s iontovou pastí LCQ (Finnigan)
Ionizační techniky: ESI, nano-ESI, APCI, nano-DESI, MALDI
Ulta-účinný kapalinový chromatograf (UPLC, Acquity, Waters)
Analytický kapalinový chromatograf s UV detekcí (Beckman)
Analytický a semipreparativní kapalinový chromatograf (Knauer)
Kapilární elektroforéza (Prince Technologies)
Dva plynové chromatografy s hmotnostními spektrometry GC/MS (Agilent)
Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC/MS/MS (Agilent)
GC-FID, AFID, ECD (Hewlett Packard)
Superkritický fluidní extraktor Lizard 2001 (Seko-K)