Laboratoř spektrálních metod

Pracovnící laboratoře se spolu se studenty věnují základnímu a aplikovanému výzkumu v oboru atomové a molekulové spektrometrie. Studují převážně biologické a klinické vzorky.

Oblasti výzkumu prováděného v laboratoři:

- studium distribuce fyziologicky významných a toxických kovů v biologických materiálech
- prvková povrchová analýza pomocí laserové ablace
- analýza geologických vzorků pomocí laserové ablace a ICP-MS
- stopová prvková analýza klinických materiálů
- stanovení celkové antioxidační aktivity v nápojích
- mapování biologických tkání laserovou ablací a ICP-MS
- studium potravin a potravinových doplňků pomocí vibrační spektrometrie

 Kontaktní osoba:
doc. Ing. David MILDE, Ph.D.
Tel.: 585634443 nebo 585634480
E-mail: david.milde(at)upol.cz
Pracovníci laboratoře:

doc. Ing. David MILDE, Ph.D.
RNDr. Tomáš PLUHÁČEK, Ph.D.

Postgraduální studenti:

Mgr. Tomáš OPLETAL
Mgr. Radka PECHANCOVÁ 

Laboratorní vybavení:

Laserová ablace Analyte G2 (Photon Machines, USA)
ICP-oa-TOF-MS spektrometr Optimass 9500 (GBC, Austrálie)
ICP-MS spektrometr Agilent 7700x (Agilent, USA)
FT-IR spektrometr Nicolet 6700 s Ramanovským modulem (Thermo, USA) a Ramanovským mikroskopem
Ramanův spektrometr iRaman Plus (532 nm) (BWTek, Německo)
Atomový absorpční spektrometr SavantAA (GBC, Austrálie)
UV/VIS/NIR spektrofotometr Jasco 770 (ABL&E Jasco, Rakousko)
Mikrovlnný mineralizátor Uniclever II (Plazmatronika, Polsko)
Mikrovlnný mineralizátor ULTRAWave (Milestone, Itálie)
Mikrovlnný mineralizátor MLS 1200 Mega (Milsestone, Itálie)
XPS spektrometr VersaProbe II (PHI, USA)