Laboratoř spektrálních metod

Pracovníci laboratoře se spolu se studenty věnují základnímu a aplikovanému výzkumu v oboru atomové a molekulové spektrometrie. V současnosti studují environmentální, farmaceutické, archeologické, biologické a klinické vzorky.

Oblasti výzkumu prováděného v laboratoři:

- stopová prvková analýza kapalných a pevných vzorků
- studium distribuce fyziologicky významných a toxických kovů v biologických a klinických materiálech
- prvková povrchová analýza pomocí spojení laserové ablace s ICP-MS
- speciační analýza vybraných kovů (HPLC-ICP-MS)
- vývoj metod pro spojené techniky HPLC-ICP-MS a CE-ICP-MS
- mapování pevných vzorků laserovou ablací ve spojení s ICP-MS (prvková analýza)
- studium potravin a potravinových doplňků pomocí vibrační spektrometrie

Kontaktní osoby:
doc. Ing. David MILDE, Ph.D. (AAS, ICP-MS, molekulová spektrometrie)
Tel.: 585634443 nebo 585634480
E-mail: david.milde(at)upol.cz
RNDr. Tomáš PLUHÁČEK, Ph.D. (LA-ICP-MS, povrchová analýza)
Tel.: 585634542
E-mail: tomas.pluhacek(at)upol.cz
Pracovníci laboratoře:

doc. Ing. David MILDE, Ph.D.
RNDr. Tomáš PLUHÁČEK, Ph.D.

Postgraduální studenti:

Mgr. Tomáš OPLETAL
Mgr. Radka PECHANCOVÁ 

Laboratorní vybavení:

Laserová ablace Analyte G2 (Photon Machines, USA)
ICP-oa-TOF-MS spektrometr Optimass 9500 (GBC, Austrálie)
ICP-MS spektrometr Agilent 7700x (Agilent, USA)
FT-IR spektrometr Nicolet 6700 s Ramanovským modulem (Thermo, USA) a Ramanovským mikroskopem
Ramanův spektrometr iRaman Plus (532 nm) (BWTek, Německo)
Atomový absorpční spektrometr SavantAA (GBC, Austrálie)
UV/VIS/NIR spektrofotometr Jasco 770 (ABL&E Jasco, Rakousko)
Mikrovlnný mineralizátor Uniclever II (Plazmatronika, Polsko)
Mikrovlnný mineralizátor ULTRAWave (Milestone, Itálie)
Mikrovlnný mineralizátor MLS 1200 Mega (Milsestone, Itálie)
XPS spektrometr VersaProbe II (PHI, USA)