prof. Ing. Havlíček Vladimír, Dr.

Havlíček Vladimír

Tel.: work+420296442786
E-mail:

 
 

profesor

1990 "Ing." v oboru organická technologie (VŠCHT Praha)
1994 "Dr." v oboru analytická chemie (VŠCHT Praha)
2004 "doc." v oboru analytické chemie (PřF UP v Olomouci)

Hmotnostní spektrometrie organických sloučenin, multimodální zobrazování, mikrobiologie

Oborový seminář 1-4
Hmotnostní spektrometrie biopolymerů
Praktické aspekty analytické chemie

1992-dosud několik kapitol v knihách, dva patenty a přes 120 původních prací v impaktovaných časopisech (strukturní analýza organických látek)
1992-dosud celková citační odezva (bez autocitací): 518, Hirschův index=17
1995-2005 vedoucí odborné skupiny hmotnostní spektrometrie ČR
1996-2005 zástupce ČR ve vědeckém výboru Světové společnosti pro hmotnostní spektrometrii
1999-2003 člen a tajemník oborové rady č. 4 (chemické vědy) Grantové agentury AV ČR
2000-2007 člen vědecké rady Mikrobiologického ústav AV ČR
2002-2008 člen oborové rady 203 Grantové agentury ČR (chemické vědy, podobor biochemie)
2002-2010 zástupce Mikrobiologického ústavu AV ČR v Akademickém sněmu
2003-dosud člen redakční rady časopisu Journal of Mass Spectrometry
2004 Cena Učené společnosti ČR (seniorská kategorie)
2006 pokladník a vice-chair národního organizačního týmu 17th International Mass Spectrometry Conference, Aug 27 - Sep 1, 2006, Prague Congress Center, editor sborníku
2006-dosud Člen redakční rady European Journal of Mass Spectrometry
2007-dosud člen vědecké rady Ústavu molekulární genetiky AV ČR
2007-dosud člen Rady doktorského studijního oboru ?Analytická chemie? na PřF UP v Olomouci
2007-2008 European J. Mass Spectrometry editor

http://ms.biomed.cas.cz/
http://www.researcherid.com/rid/H-2626-2014

 

Publikace