Materiály k výuce

Zde si můžete stáhnou návody ke cvičením ve formátu PDF. Naleznete tu také odkazy na multimediální učebnice vzniklé na katedře analytické chemie. Podklady pro přednášky a semináře najdete na stránkách jednotlivých vyučujících.

K prohlížení je nutný Acrobat Reader.

Multimediální učebnice:

Příklady z analytické chemie
Výpočty z elektroanalytických metod

Cvičení z analytické chemie (ACH/ACC) - letní semestr 2018/2019

Návody k některým úlohám:

Selektivní reakce pro kvalitativní anorganickou analýzu
Gravimetrie
Acidobazická titrace
Chelatometrie  
Oxidimetrie - manganometrie a jodometrie 
Elektrogravimetrie a coulometrie 
Spektrofotometrické stanovení betakarotenu
Analýza kofeinu v kávě pomocí HPLC

______________________________

Cvičení z instrumentálních metod (ACH/CHI) - zimní semestr 2019/2020


Učební text

Rozpis úloh

  ____________________________________________

Pokročilá analytická chemie (ACH/PAC) - letní semestr 2018/2019

ÚLOHY: 

1. Stanovení benzodiazepinů metodou kapalinové chromatografie
2. Stanovení pikrové kyseliny diferenční pulzní polarografií
3. Spektrofotometrické stanovení léčiv v odpadních vodách
4. Spektrofotometrické stanovení jednosytných fenolů ve vodě
5. Využití chloridové iontově-selektivní elektrody ve farmaceutické analýze
6. Jodometrické stanovení obsahu vody v léčivech metodou Karl Fishera
7. Separace enantiomerů cetirizinu kapilární elektroforézou
8. Stanovení antigenu metodou ELISA
9. Identifikace monoterpenů v silici citrusových plodů
10. Coulometrické stanovení askorbové kyseliny v potravinách
11. Spektrofotometrický výzkum barevné látky
12. Infračervená spektrometrie
13. Stanovení esterů karboxylových kyselin
14. Kinetická diferenční analýza
15. Spektrofotometrické studium komplexu

______________________________

Cvičení z aplikované analytické chemie (ACH/APCHC)


ÚLOHY:
1a. Stanovení konzervačních látek metodou HPLC
1b. Stanovení konzervačních látek metodou CE
2. Identifikace neznámého polymeru
3. Základní rozbor vápence
4. Určení základních parametrů půdy
5. Stanovení niklu a mědi v oceli
6. Stanovení obsahu kadmia v máku anodickou stripping voltametrií
7. Fotometrické stanovení manganu v neželezné slitině
8. Stanovení s-triazinů plynovou chromatografií
9. Analýza mastných kyselin v přírodních tucích
10. Stanovení laktosy v jogurtu
11. Identifikace anthokyaninových barviv pomocí MS