Pedagogické aktivity

Katedra analytické chemie vychovává specialisty - bakaláře chemie, magistry analytické chemie a magistry chemie životního prostředí. Absolventi magisterských studijních programů mohou získat akademický titul doktor. Katedra se podílí při řízeních pro udělování titulů docent a profesor. Katedra se rovněž účastní vzdělávání učitelů středních škol v kombinaci s dalšími předměty.

Poskytuje přednášky z analytické chemie a chemie životního prostředí pro další katedry přírodovědecké fakulty: organické chemie, anorganické chemie, biofyzika a fyzikální chemie, ekologie a ochrany životního prostředí.

Vyučující sestávají z 6 profesorů (včetně 3 emeritních), 8 docentů, dále odborných asistentů a doktorandů.

Dlouhodobou specializací v analytické chemii je analýza organických sloučenin a jejich residuí v součástech životního prostředí s využitím dostupných instrumentálních metod.

Studenti jsou vzděláváni ve všech chemických disciplínách. Analytická chemie zahrnuje instrumentální metody, organickou chemii, anorganickou chemii, fyzikální chemii, chemometrii, ...