PGS studenti

Prezenční forma studia:

Mgr. Daniel BARON
E-mail: barondaniel(at)email.cz
Tel.: +420-585 634 4449
Mgr. Lucie BOROVCOVÁ
E-mail: lucie.borovcova(at)volny.cz
Tel.: +420-585 634 454
Mgr. Monika CECHOVÁ
E-mail: monicechova(at)gmail.com
Tel.: +420-585 634 481
Mgr. Lenka HÁRENDARČÍKOVÁ
E-mail: harendarcikova.lenka(at)gmail.com
Tel.: +420-585 634 449
Mgr. Jana HORSKÁ
E-mail: rampepurdas(at)seznam.cz
Tel.: +420-585 634 414
Mgr. Tomáš OPLETAL
E-mail: opletal.tomas(at)gmail.com
Tel.: +420-585 634 481
Mgr. Radka PECHANCOVÁ
E-mail: radka.pechancova(at)seznam.cz
Tel.: +420-585 634 480  
RNDr. Tomáš PLUHÁČEK
E-mail:pluhacektomas20(at)seznam.cz
Tel.: +420-585 634 480
Mgr. Jakub PŘICHYSTAL
E-mail: jakub.prichystal(at)seznam.cz
Tel.: +420-585 634 449
Mgr. Daniel RIMAN
E-mail: danielriman(at)seznam.cz
Tel.: +420-585 634 414
Mgr. Jan ROZSYPAL
E-mail: honzaroz(at)gmail.com
Tel.: +420-585 634 414
Mgr. Andrea ŠEBESTOVÁ
E-mail: AndriskaS(at)seznam.cz
Tel.: +420-585 634 449
Mgr. Marie TURKOVÁ
E-mail: turkovamarie(at)seznam.cz
Tel.: +420-585 634 454

 

Kombinovaná forma studia:

Mgr. Petra HRNČÁRKOVÁ
E-mail: petnovako(at)seznam.cz
RNDr. Jaroslava JÁČOVÁ
E-mail: slavka.jacova(at)seznam.cz
RNDr. Martin KUBA
E-mail: martin.kuba87(at)gmail.com
Mgr. Iveta LORENCOVÁ
E-mail: iveta.lorencova(at)seznam.cz
Mgr. Eva MARKOVÁ
E-mail: markova.e(at)email.cz
Ing. Kristína NOVÁKOVÁ
E-mail: slovakova.kristina(at)gmail.com
Mgr. Roman PAPOUŠEK
E-mail: roman.pap(at)centrum.cz
Ing. Lenka PORTYCHOVÁ
E-mail: lenka.portychova(at)vuos.com  
RNDr. Jakub TÁBORSKÝ
E-mail: ktabor(at)seznam.cz