Publikace

Od roku 2006

2017

 • Kučera L., Kurka O., Barták P., Bednář P.: Liquid chromatography/high resolution tandem mass spectrometry - Tool for the study of polyphenol profile changes during micro-scale biogas digestion of grape marcs. Chemosphere 166, 463-472 (2017).
 • Hárendarčíková L., Baron D., Šebestová A., Rozsypal J., Petr J.: True lab-in-a-syringe technology for bioassays. Talanta 174, 385-288 (2017).
 • Cechová M., Válková M., Hradilová I., Soukup A., Jánská A., Smýkal P., Bednář P.: Towards Better Understanding of Pea Seed Dormancy using Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry. Int. J. Mol. Sci. 8, 2196 (2017).
 • Hradilová I., Trněný O., Válková M., Cechová M., Janská A., Prokešová L., Khan A., Rotter B., Winter P., Varshney R., Soukup A., Bednář P., Hanáček P., Smýkal P.: A combined comparative transcriptomic, metabolomic, and anatomical analyses of two key domestication traits: Pod dehiscence and seed dormancy in pea (Pisum sp.). Front. Plant Sci. 8, 542 (2017).
 • Halouzka V., Halouzková B., Jirovský D., Hemzal D., Ondra P., Siranidi E., Kontos A., Falaras P., Hrbáč J.: Copper nanowire coated carbon fibers as efficient substrates for detecting designer drugs using SERS. Talanta 165, 384-390 (2017).
 • Škultéty L., Fryčák P., Qiu C., Smuts J., Shear-laude L., Lemr K., Mao J., Kroll P., Schug K., Szewcak A., Vaught C., Lurie I., Havlíček V.: Resolution of isomeric new designer stimulants using gas chromatography - Vacuum ultraviolet spectroscopy and theoretical computations. Anal. Chim. Acta 971, 55-67 (2017).
 • Baron D., Del cacho M., Petr J.: Electrokinetic preconcentration of magnetite core - carboxylic shell nanoparticles by capillary electrophoresis. J. Chromatogr. A: Symp. Vol. 1499, 217-221 (2017).
 • Petr J.: Rapid determination of the critical micelle concentration by Taylor dispersion analysis in capillaries using both direct and indirect detection. J. Sep. Sci. 40, 1421-1426 (2017).
 • Mašková T., Hárendarčíková L., Petr J.: Determination of Escherichia coli in urine using a low-cost foil-based microfluidic device. Talanta 170, 36-40 (2017).
 • Melenovský V., Petrák J., Mráček T., Beneš J., Borlaug B., Nusková H., Pluháček T., Špatenka J., Kovalčíková J., Drahota Z., Kautzener J., Pirk J., Houstek J.: Myocardial iron content and mitochondrial function in human heart failure: a direct tissue analysis. Eur. J. Heart Fail. 19, 522-530 (2017).
 • Tomková J., Švidrnoch M., Maier V., Ondra P.: Analysis of selected designer benzodiazepines by ultra high performance liquid chromatography with high-resolution time-of-flight mass spectrometry and the estimation of their partition coefficients by micellar electrokinetic chromatography.. J. Sep. Sci. 40, 2037-2044 (2017).
 • Riman D., Spyrou K., Karantzalis A., Hrbáč J., Prodromidis M.: Glucose sensing on graphite screen-printed electrode modified by sparking of copper nickel alloys. Talanta 165, 466-473 (2017).
 • Baron D., Dolanská P., Medříková Z., Zbořil R., Petr J.: Online stacking of carboxylated magnetite core-shell nanoparticles in capillary electrophoresis. J. Sep. Sci. 40, 2482-2487 (2017).
 • Šebestová A., Petr J.: Fast separation of enantiomers by capillary electrophoresis using a combination of two capillaries with different internal diameters. Electrophoresis 38, 3124-3129 (2017).
 • Janoš P., Henych J., Pfeifer J., Zemanová N., Pilařová V., Milde D., Opletal T., Tolasz J., Malý M., Štengl V.: Nanocrystalline cerium oxide prepared from a carbonate precursor and its ability to breakdown biologically relevant organophosphates. Environ. Sci. Nano 4, 1283-1293 (2017).
 • Kučerová P., Komenská P., Tomková H., Skopalová J., Barták P.: Determination of lactose in milk products: a comparison of three-enzyme amperometric biosensor and gas chromatography/tandem mass spectrometry. Mon. Chem. 148, 517-524 (2017).
 • Novák J., Abraham V., Kočár P., Petr L., Kočárová R., Nováková K., Houfoková P., Jankovská V., Vaněček Z.: Middle- and upper-Holocene woodland history in central Moravia (Czech Republic) reveals biases of pollen and anthracological analysis. Holocene 27, 349-360 (2017).
 • Čmiel V., Skopalík J., Poláková K., Solař J., Havrdová M., Milde D., Justan I., Magro M., Starčuk Z., Provazník I.: Rhodamine bound maghemite as a long-term dual imaging nanoprobe of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells. Eur. Biophys. J. 46, 433-444 (2017).
 • Kupčíková L., Lichovníková M., Anderle V., Vlčko T., Ohnoutková L., Švidrnoch M., Maier V., Hampel D.: Pre-caecal digestible phosphorus in maize and wheat for broiler chickens. Br. Poult. Sci. 58, 712-717 (2017).
 • Janusová L., Kučera L., Smékalová V., Zikmund T., Kaiser J.: Průzkum škapulířového amuletu a jeho analogií ze sbírky Vlastivědného muzea v Olomouci. Fórum pro konzervátory-restaurátory 2017, 70-78 (2017).
 • Kučera L., Richtera L., Zmrzlý M., Jarošová M., Kučerová P., Bednář P.: Problematika stanovení ryzosti středověkých mincí a porovnání běžně používaných technik. Folia numismatica 31, 3-16 (2017).
 • Luptáková D., Pluháček T., Petřík M., Novák J., Palyzová A., Sokolová L., Škríba A., Šedivá B., Lemr K., Havlíček V.: Non-invasive and invasive diagnoses of aspergillosis in a rat model by mass spectrometry. Sci. Rep. 7, "16523-1"- (2017).
 • Portychová L., Schug K.: Instrumentation and applications of electrochemistry coupled to mass spectrometry for studying xenobiotic metabolism: A review. Anal. Chim. Acta 993, 1-21 (2017).
 • Borovcová L., Hermannová M., Pauk V., Šimek M., Havlíček V., Lemr K.: Simple area determination of strongly overlapping ion mobility peaks. Anal. Chim. Acta 981, 71-79 (2017).
 • Pauk V., Pluháček T., Havlíček V., Lemr K.: Ultra-high performance supercritical fluid chromatography-mass spectrometry procedure for analysis of monosaccharides from plant gum binders. Anal. Chim. Acta 989, 112-120 (2017).
 • Kurka O., Kučera L., Pelantová H., Kuzma M., Havlíček V., Bednář P.: Semisynthesis and spectral characterization of 5-methylpyranopelargonidin and 4-methylfuropelargonidin and their separation and detection in strawberry fruit wine. J. Chromatogr. A: Symp. Vol. 1510, 40-50 (2017).
 • Luptáková D., Pluháček T., Palyzová A., Přichystal J., Balog J., Lemr K., Juránek I., Havlíček V.: Meet interesting abbreviations in clinical mass spectrometry: from compound classification by REIMS to multimodal and mass spectrometry imaging (MSI). Acta Virol. 61, 353-360 (2017).

2016

 • Švidrnoch M., Přibylka A., Maier V.: Determination of selected synthetic cannabinoids and their metabolites by micellar electrokinetic chromatography - mass spectrometry employing perfluoroheptanoic acid-based micellar phase. Talanta 150, 568-576 (2016).
 • Pluháček T., Lemr K., Ghosh D., Milde D., Novák J., Havlíček V.: Characterization of microbial siderophores by mass spectrometry. Mass Spectrom. Rev. 35, 35-47 (2016).
 • Pluháček T., Hanzal J., Hendrych J., Milde D.: Microwave-assisted digestion using nitric acid for heavy metals and sulfated ash testing in active pharmaceutical ingredients. Pharmazie 71, 177-180 (2016).
 • Kučera L., Fanali S., Aturki Z., Pospíšil T., Bednář P.: Comparison of nano and conventional liquid chromatographic methods for the separation of ( )-catechin-ethyl-malvidin-3-glucoside diastereoisomers. J. Chromatogr. A 1428, 126-133 (2016).
 • Marková E., Kučerová P., Bednář P., Barták P., Skopalová J.: Electrochemical oxidative dimerization of monobrominated phenols and pentabromophenol in methanol-aqueous media. Mon. Chem. 147, 75-87 (2016).
 • Hartmanová L., Lorencová I., Volný M., Fryčák P., Havlíček V., Chmelíčková H., Ingr T., Lemr K.: Lateral resolution of desorption nanoelectrospray: a nanospray tip without nebulizing gas as a source of primary charged droplets. Analyst 141, 2150-2154 (2016).
 • Pluháček T., Petřík M., Luptáková D., Benada O., Palyzová A., Lemr K., Havlíček V.: Aspergillus infection monitored by multimodal imaging in a rat model. Proteomics 16, 1785-1792 (2016).
 • Fryčák P., Hartmanová L., Lorencová I., Lemr K.: Screening of synthetic phosphodiesterase-5 inhibitors in herbal dietary supplements using transmission-mode desorption electrospray and high-resolution mass spectrometry. J. Mass Spectrom. 51, 358-362 (2016).
 • Kučera L., Papoušek R., Kurka O., Barták P., Bednář P.: Study of composition of espresso coffee prepared from various roast degrees of Coffea arabica L. coffee beans. Food Chem. 199, 727-735 (2016).
 • Tománková E., Balík J., Soural I., Bednář P., Papoušková B.: Colour and antioxidant properties of malvidin-3-glucoside and Vitisin A. Acta Aliment. 45, 85-92 (2016).
 • Přibylka A., Švidrnoch M., Tesařová E., Armstrong D., Maier V.: The empirical comparison of cyclofructans and cyclodextrins as chiral selectors in capillary electrophoretic separation of atropisomers of R,S-1,1 -binaphthalene-2,2 -diyl hydrogen phosphate. J. Sep. Sci. 39, 973-979 (2016).
 • Jarošová M., Sulovský P., Milde D.: Současný stav a perspektivy spojení laserové ablace s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem v geochemii. Chem. Listy 110, 769-778 (2016).
 • Štěpánková M., Krasulová K., Dořičáková A., Kurka O., Anzenbacher P., Dvořák Z.: Optical isomers of dihydropyridine calcium channel blockers display enantiospecific effects on the expression and enzyme activities of human xenobiotics-metabolizing cytochromes P450. Optical isomers of dihydropyridine calcium channel blockers display enantiospecific effects on the expression and enzyme activities of human xenobiotics-metabolizing cytochromes P450 262, 173-186 (2016).
 • Roubalová L., Biedermann D., Papoušková B., Vacek J., Kuzma M., Křen V., Ulrichová J., Dinkova-kostova A., Vrba J.: Semisynthetic flavonoid 7-O-galloylquercetin activates Nrf2 and induces Nrf2-dependent gene expression in RAW264.7 and Hepa1c1c7 cells. Chem. Biol. Interact. 260, 58-66 (2016).
 • Pankowská A., Milde D., Bohunská J.: Variation of Ba/Ca and Sr/Ca response in human hard tissue from archaeological series. Variation of Ba/Ca and Sr/Ca response in human hard tissue from archaeological series 7, 157-167 (2016).
 • Šištík P., Turjap M., Iordache A., Evaristo branco saldanha H., Lemr K., Bednář P.: Quantification of selected antidepressants and antipsychotics in clinical samples using chromatographic methods combined with mass spectrometry: A review (2006-2015). Biomed. Pap.-Olomouc 160, 39-53 (2016).
 • Táborský J., Švidrnoch M., Kurka O., Borovcová L., Bednář P., Barták P., Skopalová J.: Electrochemical oxidation of zopiclone. Mon. Chem. 147, 53-60 (2016).
 • Carbain B., Schütznerová E., Přibylka A., Krchňák V.: Syntéza 3,4-dihydrochinoxalin-2(1H)-onů na pevné fázi pomocí "cyclative cleavage" N-arylovaných karboxamidů. Adv. Synth. Catal. 358, 701-706 (2016).
 • Ondra P., Válka I., Knob R., Ginterová P., Maier V.: Analýza amfetaminu odvozený drogy designérů plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrie +. J. Anal. Toxicol. 40, 78-85 (2016).
 • Šištík P., Urinovská R., Brozmanová H., Kacířová I., Šilhan P., Lemr K.: Fast simultaneous LC/MS/MS determination of 10 active compounds in human serum for therapeutic drug monitoring in psychiatric medication. Biomed. Chromatogr. 30, 217-224 (2016).
 • Kučerová P., Skopalová J., Kučera L., Táborský J., Švecová H., Lemr K., Cankař P., Barták P.: Electrochemical oxidation of 5-hydroxymethyl tolterodine and identification of its oxidation products using liquid chromatography and mass spectrometry. Electrochim. Acta 215, 617-625 (2016).
 • Papoušková B., Bernard M., Ottenschlager J., Karban J., Velíšek P., Hrbáč J., Sýkora J., Storch J., Vacek J.: A comprehensive LC/MS analysis of novel cyclopentenedione library. J. Pharm. Biomed. Anal. 128, 342-351 (2016).
 • Kurka O., Kučera L., Bednář P.: Analytical and semipreparative chiral separation of cis-itraconazole on cellulose stationary phases by high-performance liquid chromatography. J. Sep. Sci. 39, 2736-2745 (2016).
 • Sokolová R., Tarábek J., Papoušková B., Kocábová J., Fiedler J., Vacek J., Marhol P., Vavříková E., Křen V.: Oxidation of the Flavonolignan Silybin. In situ EPR Evidence of the Spin-Trapped Silybin Radical. Electrochim. Acta 205, 118-123 (2016).
 • Ondra P., Válka I., Knob R., Ginterová P., Maier V.: Analýza amfetaminu - Odvozené drogy pomocí plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. J. Anal. Toxicol. 2016, 78-85 (2016).
 • Mach V., Bednařík A., Čáp L., Šipoš J., Rulík M.: Sezónní měření koncentrace skleníkových plynů a emisí v podélném profilu malého toku. Pol. J. Environ. Stud. 25, 2047-2056 (2016).
 • Nassi A., Guillon F., Amar A., Hainque B., Amriche E., Maugé D., Marková E., Tsé C., Bigey P., Lazerges M., Bedioui F.: Electrochemical DNA-biosensors based on long-range electron transfer: optimization of the amperometric detection in the femtomolar range using two-electrode setup and ultramicroelectrode. Electrochim. Acta 209, 269-277 (2016).
 • Kopečný D., Končitíková R., Popelka H., Briozzo P., Vigouroux A., Kopečná M., Zalabák D., Šebela M., Skopalová J., Frébort I., Moréra S.: Kinetické a strukturní zkoumání aktivního místa cytokininoxidasy/dehydrogenasy. FEBS J. 283, 361-377 (2016).
 • Navrátil R., Kotziánová A., Halouzka V., Opletal T., Třísková I., Trnková L., Hrbáč J.: Polymer lead pencil graphite as electrode material: Voltammetric, XPS and Raman study. J. Electroanal. Chem. 783, 152-160 (2016).
 • Bartošová Z., Riman D., Halouzka V., Vostálová J., Šimánek V., Hrbáč J., Jirovský D.: A comparison of electrochemically pre-treated and spark-platinized carbon fiber microelectrode. Measurement of 8-oxo-7,8-dihydro-2 -deoxyguanosinein human urine and plasma. Anal. Chim. Acta 935, 82-89 (2016).
 • Janoš P., Ederer J., Pilařová V., Henych J., Tolasz J., Milde D., Opletal T.: Chemical mechanical glass polishing with cerium oxide: Effect of selected physico-chemical characteristics on polishing efficiency. WEAR 362-363, 114-120 (2016).
 • Janoš P., Lovászová I., Pfeifer J., Ederer J., Došek M., Loučka T., Henych J., Kolská Z., Milde D., Opletal T.: Accelerated dephosphorylation of adenosine phosphates and related compounds in the presence of nanocrystalline cerium oxide. Environ.-Sci. Nano 3, 847-856 (2016).
 • Prokai L., Fryčák P., Nguyen V., Forster M.: Mass spectrometric analysis of carisoprodol and meprobamate in rat brain microdialysates. J. Mass Spectrom. 51, 900-907 (2016).
 • Jarošová M., Walaszek D., Wagner B., Milde D., Bulska E.: Influence of temperature on laser ablation fractionation during ICP-MS analysis for 213 nm and 266 nm laser wavelength micro-sampling. J. Anal. At. Spectrom. 31, 2089-2093 (2016).
 • Přichystal J., Schug K., Lemr K., Novák J., Havlíček V.: Structural Analysis of Natural Products. Anal. Chem. 88, 10338-10346 (2016).
 • Storch J., Kalíková K., Tesařová E., Maier V., Vacek J.: Development of separation methods for the chiral resolution of hexahelicenes. J. Chromatogr. A 1476, 130-134 (2016).
 • Ginterová P., Znaleziona J., Knob R., Douša M., Petr J., Ševčík J.: Enantiomeric purity control of R-cinacalcet in pharmaceutical product by capillary electrophoresis. Chem. Pap. 70, 1024-1030 (2016).
 • Douša M., Stach J., Gibala P., Lemr K.: Quantification of structurally related aliphatic amino alcohols in L-valinol by hydrophilic interaction liquid chromatography separation combined with postcolumn derivatization and fluorescence detection. J. Sep. Sci. 39, 851-856 (2016).
 • Znaleziona J., Drahoňovský D., Drahoš B., Ševčík J., Maier V.: Novel cationic coating agent for protein separation by capillary electrophoresis. J. Sep. Sci. 39, 2406-2412 (2016).
 • Švidrnoch M., Přibylka A., Bekárek V., Ševčík J., Smolka V., Maier V.: Enantioseparation of D,L-2-hydroxyglutaric acid by capillary electrophoresis with tandem mass spectrometry-Fast and efficient tool for D- and L-2-hydroxyglutaracidurias diagnosis. J. Chromatogr. A 1467, 383-390 (2016).
 • Znaleziona J., Maier V.: The use of PAMAM dendrimers as a dynamic coating for cyclodextrin mediated enantioseparation of selected basic drugs. Anal. Methods 8, 1968-1972 (2016).

2015

 • Santos I., Waybright V., Fan H., Ramirez S., Mesquita R., Rangel A., Fryčák P., Schug K.: Determination of Noncovalent Binding Using a Continuous Stirred Tank Reactor as a Flow Injection Device Coupled to Electrospray Ionization Mass Spectrometry. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 26, 1204-1212 (2015).
 • Ilisz I., Grecsó N., Papoušek R., Pataj Z., Barták P., Lázár L., Fülöp F., Lindner W., Péter A.: High-performance liquid chromatographic separation of unusual beta(3)-amino acid enantiomers in different chromatographic modes on Cinchona alkaloid-based zwitterionic chiral stationary phases. Amino Acids 47, 2279-2291 (2015).
 • Geryk R., Švidrnoch M., Přibylka A., Kalíková K., Maier V., Tesařová E.: A supercritical fluid chromatography method for the systematic toxicology analysis of cannabinoids and their metabolites. Anal. Methods 7, 6056-6059 (2015).
 • Guido L., Carvalho D., Táborský J., Skopalová J., Evaristo branco saldanha H., Bednář P.: Study of Electrochemical Oxidation of Xanthohumol by Ultra-Performance Liquid Chromatography Coupled to High Resolution Tandem Mass Spectrometry and Ion Mobility Mass Spectrometry. Chromatographia 78, 1233-1243 (2015).
 • Přibylka A., Švidrnoch M., Ševčík J., Maier V.: Enantiomeric separation of 1,3-dimethylamylamine by capillary electrophoresis with indirect UV detection using a dual-selector system. Electrophoresis 36, 2866-2873 (2015).
 • Marková E., Kučerová P., Skopalová J., Barták P.: Electrochemical Oxidation of 2,4,6-Tribromophenol in Aqueous-Alcoholic Media. Electroanalysis 27, 156-165 (2015).
 • Li L., Yang S., Vidová V., Rice E., Wijeratne A., Havlíček V., Schug K.: Reversed phase liquid chromatography hyphenated to continuous flow-extractive desorption electrospray ionization-mass spectrometry for analysis and charge state manipulation of undigested proteins. Eur. J. Mass Spectrom. 21, 361-368 (2015).
 • Kučerová P., Skopalová J., Kučera L., Hrbáč J., Lemr K.: Electrochemical oxidation of fesoterodine and identification of its oxidation products using liquid chromatography and mass spectrometry. Electrochim. Acta 159, 131-139 (2015).
 • Znaleziona J., Fejös I., Ševčík J., Douša M., Béni S., Maier V.: Enantiomeric separation of tapentadol by capillary electrophoresis-Study of chiral selectivity manipulation by various types of cyclodextrins. J. Pharm. Biomed. Anal. 105, 10-16 (2015).
 • Riman D., Avgeropulos A., Hrbáč J., Prodromidis M.: Sparked-bismuth oxide screen-printed electrodes for the determination of riboflavin in the sub-nanomolar range in non-deoxygenated solutions. Electrochim. Acta 165, 410-415 (2015).
 • Hermannová M., Iordache A., Slováková K., Havlíček V., Pelantová H., Lemr K.: Arrival time distributions of product ions reveal isomeric ratio of deprotonated molecules in ion mobility-mass spectrometry of hyaluronan-derived oligosaccharides. J. Mass Spectrom. 50, 854-863 (2015).
 • Kuchař L., Faltýsková H., Krásný L., Dobrovolný R., Hulková H., Ledvinová J., Volný M., Strohalm M., Lemr K., Kryšpínová L., Asfaw B., Rybová J., Desnick R., Havlíček V.: Fabry disease: renal sphingolipid distribution in the alpha-Gal A knockout mouse model by mass spectrometric and immunohistochemical imaging. Anal. Bioanal. Chem. 407, 2283-2291 (2015).
 • Krásný L., Benada O., Strnadová M., Lemr K., Havlíček V.: Lateral resolution in NALDI MSI: back to the future. Anal. Bioanal. Chem. 407, 2141-2147 (2015).
 • Prešerová J., Ranc V., Milde D., Kubištová V., Stávek J.: Study of phenolic profile and antioxidant activity in selected Moravian wines during winemaking process by FT-IR spectroscopy. J. Food Sci. Technol. 52, 6405-6414 (2015).
 • Krásný L., Pompach P., Strnadová M., Hynek R., Vališ K., Havlíček V., Novák P., Volný M.: High-throughput workflow for identification of phosphorylated peptides by LC-MALDI-TOF/TOF-MS coupled to in situ enrichment on MALDI plates functionalized by ion landing. J. Mass Spectrom. 50, 802-811 (2015).
 • Riman D., Jirovský D., Hrbáč J., Prodomidis M.: Green and facile electrode modification by spark discharge: Bismuth oxide-screen printed electrodes for the screening of ultra-trace Cd(II) and Pb(II). Electrochem. Commun. 50, 20-23 (2015).
 • Vrba J., Papoušková B., Pyszková M., Zatloukalová M., Lemr K., Ulrichová J., Vacek J.: Metabolism of palmatine by human hepatocytes and recombinant cytochromes P450. J. Pharm. Biomed. Anal. 102, 193-198 (2015).
 • Roubalová L., Purchartová K., Papoušková B., Vacek J., Křen V., Ulrichová J., Vrba J.: Sulfation modulates the cell uptake, antiradical activity and biological effects of flavonoids in vitro: An examination of quercetin, isoquercitrin and taxifolin. Bioorgan. Med. Chem. 23, 5402?5409 (2015).
 • Dyčka F., Franc V., Fryčák P., Raus M., Řehulka P., Lenobel R., Allmaier G., Marchetti-deschmann M., Šebela M.: Evaluation of pseudotrypsin cleavage specificity towards proteins by MALDI-TOF mass spectrometry. Protein Peptide Lett. 22, 1123-1132 (2015).
 • Zajíček P., Kolář M., Prucek R., Ranc V., Bednář P., Varma R., Sharma V., Zbořil R.: Oxidative degradation of triazine- and sulfonylurea-based herbicides using Fe(VI): The case study of atrazine and iodosulfuron with kinetics and degradation products. Sep. Purif. Technol. 156, 1041?1046 (2015).
 • Znaleziona J., Ginterová P., Petr J., Ondra P., Válka I., Ševčík J., Chrastina J., Maier V.: Determination and identification of synthetic cannabinoids and their metabolites in different matrices by modern analytical techniques - a review. Anal. Chim. Acta 874, 11-25 (2015).
 • Bednařík A., Čáp L., Maier V., Rulík M.: Contribution of Methane Benthic and Atmospheric Fluxes of an Experimental Area (Sitka Stream). CLEAN - Soil, Air, Water 43, 1136-1142 (2015).
 • Pol J., Faltýsková H., Krásný L., Volný M., Vláčil O., Hajdúch M., Lemr K., Havlíček V.: Age-related changes in the lateral lipid distribution in a human lens described by mass spectrometry imaging. Eur. J. Mass Spectrom. 21, 297-303 (2015).
 • Myjavcová R., Bednář P., Srovnalová A., Dvořák Z., Papoušková B.: Ultra-Performance Liquid Chromatography/Mass Spectrometry Study of Metabolism of 5-Methylpyranopelargonidin. Chromatographia 78, 189-201 (2015).
 • Novák J., Lemr K., Schug K., Havlíček V.: CycloBranch: De Novo Sequencing of Nonribosomal Peptides from Accurate Product Ion Mass Spectra. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 26, 1204-1212 (2015).
 • Knob R., Kulsing C., Boysen R., Macka M., Hearn M.: Surface-area expansion with monolithic open tubular columns. Trends Anal. Chem. 67, 16-25 (2015).
 • Marek A., Shaffer C., Pepin R., Slováková K., Laszlo K., Bush M., Tureček F.: Electron Transfer Reduction of the Diazirine Ring in Gas-Phase Peptide Ions. On the Peculiar Loss of [NH4O] from Photoleucine. J. Am. Soc. Mass Spectrom. 26, 415-431 (2015).
 • Marhol P., Bednář P., Kolářová P., Večeřa R., Ulrichová J., Tesařová E., Vavříková E., Kuzma M., Křen V.: Pharmacokinetics of pure silybin diastereoisomers and identification of their metabolites in rat plasma. J. Funct. Foods 14, 570-580 (2015).
 • Shaffer C., Marek A., Pepin R., Slováková K., Turecek F.: Combining UV photodissociation with electron transfer for peptide structure analysis. J. Mass Spectrom. 50, 470-475 (2015).
 • Kočár P., Beneš J., Preusz M., Vaněček Z.: Ječmen a ječný slad ve středověku a raném novověku v českých zemích. Kvasný průmysl 61, 153-158 (2015).
 • Riman D., Bartošová Z., Halouzka V., Vacek J., Jirovský D., Hrbáč J.: Facile preparation of nanostructured copper-coated carbon microelectrodes for amperometric sensing of carbohydrates. RSC Advances 5, 31245-31249 (2015).
 • Pauk V., Žihlová V., Borovcová L., Havlíček V., Schug K., Lemr K.: Fast separation of selected cathinones and phenylethylamines by supercritical fluid chromatography. J. Chromatogr. A 1423, 169-176 (2015).
 • Pelantová H., Bugáňová M., Anýž J., Železná B., Maletínská L., Novák D., Haluzík M., Kuzma M.: Strategy for NMR metabolomic analysis of urine in mouse models of obesity- from sample collection to interpretation of acquired data. J. Pharm. Biomed. Anal. 115, 225-235 (2015).

2014

 • Maier V., Kalíková K., Přibylka A., Vozka J., Smuts J., Švidrnoch M., Ševčík J., Armstrong D., Tesařová E.: Isopropyl derivative of cyclofructan 6 as chiral selector in liquid chromatography and capillary electrophoresis. J. Chromatogr. A 1338, 197-200 (2014).
 • Volný M., Rolfs J., Hakimi B., Fryčák P., Schneider T., Liu D., Yen G., Chiu D., Tureček F.: Nanoliter Segmented-Flow Sampling Mass Spectrometry with Online Compartmentalization. Anal. Chem. 86, 3647-3652 (2014).
 • Papoušek R., Pataj Z., Nováková P., Lemr K., Barták P.: Determination of Acrylamide and Acrolein in Smoke from Tobacco and E-Cigarettes. Chromatographia 77, 1145-1151 (2014).
 • Pauk V., Barták P., Lemr K.: Characterization of natural organic colorants in historical and art objects by high-performance liquid chromatography. J. Sep. Sci. 37, 3393-3410 (2014).
 • Kondeková M., Maier V., Ginterová P., Marák J., Ševčík J.: Analysis of lysozyme in cheese samples by on-line combination of capillary zone electrophoresis and mass spectrometry. Food Chem. 153, 398-404 (2014).
 • Horská J., Ginterová P., Ševčík J., Petr J.: CZE Separation of New Drugs for Treatment of Leukemia. Chromatographia 77, 1477-1482 (2014).
 • Ginterová P., Sokolová B., Ondra P., Znaleziona J., Petr J., Ševčík J., Maier V.: Determination of mushroom toxins ibotenic acid, muscimol and muscarine by capillary electrophoresis coupled with electrospray tandem mass spectrometry. Talanta 125, 242-247 (2014).
 • Jarošová M., Milde D., Kuba M.: Elemental Analysis of Coffee: a Comparison of ICP-MS and AAS Methods. Czech J. Food Sci. 32, 354-359 (2014).
 • Veverková L., Hradilová S., Milde D., Panáček A., Skopalová J., Kvítek L., Petrželová K., Zbořil R.: Accurate determination of silver nanoparticles in animal tissues by inductively coupled plasma mass spectrometry. Spectrochim. Acta B 102, 7-11 (2014).
 • Hartmanová L., Fryčák P., Soural M., Tureček F., Havlíček V., Lemr K.: Ion internal energy, salt tolerance and a new technical improvement of desorption nanoelectrospray. J. Mass Spectrom. 49, 750-754 (2014).
 • Tomková H., Součková J., Pyszková M., Svítková J., Labuda J., Skopalová J., Barták P.: Phospholipids improve selectivity and sensitivity of carbon electrodes: Determination of pesticide Paraquat. Eur. J. Lipid Sci. Tech. 116, 1247-1255 (2014).
 • Bartošová Z., Jirovský D., Riman D., Halouzka V., Švidrnoch M., Hrbáč J.: HPLC-ED of low-molecular weight brominated phenols and tetrabromobisphenol A using pretreated carbon fiber microelectrode. Talanta 122, 115-121 (2014).
 • Kulsing C., Knob R., Macka M., Junor P., Bysen R., Hearn M.: Molecular imprinted polymeric porous layers in open tubular capillaries for chiral separations. J. Chromatogr. A 1354, 85-91 (2014).
 • Švidrnoch M., Lněničková L., Válka I., Ondra P., Maier V.: Utilization of micellar electrokinetic chromatography-tandem mass spectrometry employed volatile micellar phase in the analysis of cathihone designer drugs. J. Chromatogr. A 1356, 258-265 (2014).
 • Ianni F., Pataj Z., Gross H., Sardella R., Natalini B., Lindner W., Lämmerhofer M.: Direct enantioseparation of underivatized aliphatic 3-hydroxyalkanoic acids with a quinine-based zwitterionic chiral stationary phase. J. Chromatogr. A 1363, 101-108 (2014).
 • Kučera L., Bednář P.: Biogas system and possibilities of control and use of digestate in Czech Republic: A Review. Waste Forum 2014, 123-136 (2014).
 • Kurka O., Roithová J., Bednář P.: Examination of small molecule losses in 5-methylpyranopelargonidin MS/MS CID spectra by DFT calculations. J. Mass Spectrom. 49, 1314-1321 (2014).
 • Petr J.: Advances in Chromatography and Electrophoresis. Chromatographia 77, 1413-1414 (2014).
 • Cacho C., Medříková Z., Ševčík J., Zbořil R., Petr J.: Study of behavior of carboxylic magnetite core shell nanoparticles on a pH boundary. J. Chromatogr. A 1364, 59-63 (2014).
 • Papoušková B., Fan H., Lemr K., Schug K.: Aspects of trapping efficiency and matrix effects in the development of a restricted-access-media-based trap-and-elute liquid chromatography with mass spectrometry method. J. Sep. Sci. 37, 2192-2199 (2014).
 • Fan H., Papoušková B., Lemr K., Wigginton J., Schug K.: Bulk derivatization and direct injection of human cerebrospinal fluid for trace-level quantification of endogenous estrogens using trap-and-elute liquid chromatography with tandem mass spectrometry. J. Sep. Sci. 37, 2010-2017 (2014).
 • Douša M., Srbek J., Stránský Z., Gibala P., Nováková L.: Retention behavior of a homologous series and positional isomers of aliphatic amino acids in hydrophilic interaction chromatography. J. Sep. Sci. 37, 739-747 (2014).

2013

 • Knob R., Petr J., Ševčík J., Maier V.: Enantioseparation of tartaric acid by ligand-exchange capillary electrophoresis using contactless conductivity detection. J. Sep. Sci. 36, 3426-3431 (2013).
 • Lehnert P., Douša M., Lemr K.: Underivatized amylose and cellulose as new stationary phases for hydrophilic interaction chromatography. J. Sep. Sci. 36, 3345-3350 (2013).
 • Pauk V., Havlíček V., Papoušková B., Sulovský P., Lemr K.: Simultaneous identification of historical pigments Prussian blue and indigo in paintings by electrospray mass spectrometry. J. Mass Spectrom. 48, 927-930 (2013).
 • Kučerová P., Skopalová J., Cankař P., Papoušková B., Straková R., Jirovský D., Maier V.: Electrochemical Oxidation of Tolterodine. Electroanalysis 25, 205-212 (2013).
 • Petr J., Ginterová P., Znaleziona J., Knob R., Lošťáková M., Maier V., Ševčík J.: Separation of ketoprofen enantiomers at nanomolar concentration levels by micellar electrokinetic chromatography with on-line electrokinetic preconcentration. Cent. Eur. J. Chem. 11, 335-340 (2013).
 • Gargano A., Kohout M., Kučerová P., Laemmerhofer M., Lindner W.: Direct high-performance liquid chromatographic enantioseparation of free alpha-, beta- and gamma-aminophosphonic acids employing cinchona-based chiral zwitterionic ion exchangers. Anal. Bioanal. Chem. 405, 8027-8038 (2013).
 • Pachlová V., Buňka F., Chromečková M., Buňková L., Barták P., Pospíšil P.: The development of free amino acids and volatile compounds in cheese Oloumoucke tvaruzky (PGI) during ripening. Int. J. Food Sci. Technol. 48, 1868-1876 (2013).
 • Škríba A., Staňková S., Váňa J., Barták P., Bednář P., Fryčák P., Kučera L., Kurka O., Lemr K., Kučerová P., Marková E., Nováková P., Papoušková B., Skopalová J., Tomková H., Roithová J.: Protonation sites and fragmentations of para-aminophenol. Int. J. Mass Spectrom. 337, 18-23 (2013).
 • Marhol P., Bednář P., Tománková E., Papoušková B., Stávek J., Hic P., Barták P., Křen V., Balík J.: Preparative Purification and Isolation of Pyranoanthocyanins from Red Wine and Evaluation of Their Antioxidant Activity. Chromatographia 76, 1107-1115 (2013).
 • Halouzka V., Hrbáč J., Jirovský D., Riman D., Jakubec P., Bartošová Z., Mašek V., Mojzes P., Vacek J.: Electrochemical Pretreatment of Carbon Fiber Microelectrodes Based on Sinusoidal-wave Potential Cycling and its Application to Amperometric Sensing of Bioactive Compounds. Current Analytical Chemistry 9, 305-311 (2013).
 • Vacek J., Papoušková B., Kosina P., Galandáková A., Ulrichová J.: Mass spectrometric investigation of chelerythrine and dihydrochelerythrine biotransformation patterns in human hepatocytes. J. Chromatogr. B 941, 17-24 (2013).
 • Knob R., Křenková J., Petr J., Foret F.: Porous layer open tubular columns with immobilized trypsin for protein digestion. Chem. Listy 107, s382-s384 (2013).
 • Havlíček V., Lemr K., Schug K.: Current Trends in Microbial Diagnostics Based on Mass Spectrometry. Anal. Chem. 85, 790-797 (2013).
 • Li L., Yang S., Lemr K., Havlíček V., Schug K.: Continuous flow-extractive desorption electrospray ionization: Analysis from. Anal. Chim. Acta 769, 84-90 (2013).
 • Milko P., Roithová J., Schug K., Lemr K.: Impact of long-range van der Waals forces on chiral recognition in a Cinchona alkaloid chiral selector system. Phys. Chem. Chem. Phys. 15, 6113-6121 (2013).
 • Kubienová L., Kopečný D., Kopečná M., Briozzo P., Skopalová J., Šebela M., Navrátil M., Tache R., Luhová L., Barroso J., Petřivalský M.: Strukturní a funkční charakterizace rostlinné S-nitroglutathionreduktasy ze Solanum lycopersicum. Biochimie 95, 889-902 (2013).
 • Vacek J., Papoušková B., Vrba J., Zatloukalová M., Křen V., Ulrichová J.: LC/MS metabolic study on quercetin and taxifolin galloyl esters using human hepatocytes as toxicity and biotransformation in vitro cell model. J. Pharm. Biomed. Anal. 86, 135-142 (2013).
 • Svobodová P., Vojtková D., Suchomelová A., Vlčková D., Petrová Z., Knob R., Petr J.: Low-cost paper-based device for semi-quantitative ecotoxicological analysis in terrain. Chem. Listy 107, s456-s457 (2013).
 • Horská J., Ginterová P., Ševčík J., Petr J.: A pilot study on separation of new drugs for treatment of leukemia by capillary zone electrophoresis. Chem. Listy 107, s373-s375 (2013).
 • Papoušek R., Nováková P., Marková E., Barták P.: Analýza akrylamidu metodou GC-MS. Chem. Listy 107, 255-260 (2013).
 • Knob R., Breadmore M., Guijt R., Petr J., Macka M.: Porous layer open tubular monolith capillary column: switching-off the reaction kinetics as the governing factor in their preparation by using an immiscible liquid-controlled polymerization. RSC Advances 3, 24927-24930 (2013).
 • Součková J., Skopalová J., Tomková H., Barták P.: Fused-Silica Capillary Dropping Mercury Electrode for Electrocapillary Measurements. Electroanalysis 25, 174-178 (2013).
 • Lehnert P., Přibylka A., Maier V., Znaleziona J., Ševčík J., Douša M.: Enantiomeric separation of R,S-tolterodine and R,S-methoxytolterodine with negatively charged cyclodextrins by capillary electrophoresis. J. Sep. Sci. 36, 1561-1567 (2013).
 • Přibylka A., Almeida A., Altmeyer M., Petr J., Ševčík J., Manz A., Neužil P.: Fast spore breaking by superheating. Lab on a chip 13, 1695-1698 (2013).
 • Smuts J., Na Y., Vallakati R., Přibylka A., May J., Armstrong D.: Enantioseparation of flinderoles and borreverines by HPLC on Chirobiotic V and V2 stationary phases and by CE using cyclodextrin selectors. Anal. Bioanal. Chem. 405, 9169-9177 (2013).

2012

 • Béres T., Gemrotová M., Tarkowski P., Ganzera M., Maier V., Friedecký D., Dessoy M., Wessjohann L., Spíchal L., Strnad M., Doležal K.: Analysis of cytokinin nucleotides by capillary zone electrophoresis with diode array and mass spectrometric detection in a recombinant enzyme in vitro reaction. Anal. Chim. Acta 751, 176-181 (2012).
 • Stávek J., Papoušková B., Balík J., Bednář P.: Effect of storage conditions on various parameters of colour and the anthocyanin profile of rose wines. Int. J. Food Prop. 15, 1133-1147 (2012).
 • Svobodová P., Vítková K., Procházka V., Petr J.: Analýza buněk kapilární elektroforézou. Chem. Listy 106, 681-684 (2012).
 • Vrba J., Křen V., Vacek J., Papoušková B., Ulrichová J.: Quercetin, Quercetin Glycosides and Taxifolin Differ in their Ability to Induce AhR Activation and CYP1A1 Expression in HepG2 Cells. Phytother. Res. 26, 1746-1752 (2012).
 • Zimpl M., Skopalová J., Jirovský D., Barták P., Navrátil T., Sedoníková J., Kotouček M.: Electrochemical Behavior of Quinoxalin-2-one Derivatives at Mercury Electrodes and Its Analytical Use. The Scientific World Journal 2012, 1-12 (2012).
 • Švecová H., Součková J., Skopalová J., Novotný R., Barták P.: Studium agregace fosfolipidových molekul. Chem. Listy 106, 200-205 (2012).
 • Marková E., Smyslová P., Macíková P., Skopalová J., Barták P.: Studium anodické oxidace 2,4,6-tribromfenolu. Chem. Listy 106, 195-199 (2012).
 • Štěpánková K., Šimáková A., Milde D.: Speciace anorganického arsenu v matrici živočišného původu metodami SPE-HG-AAS a HPLC-ICP-MS. Chem. Listy 106, 1061-1066 (2012).
 • Milde D.: Vyhodnocování nejistoty měření - od vydání pokynu pro vyjadřování nejistoty měření (GUM:1995) po současnost. Chem. Listy 106, s219-s221 (2012).
 • Skopalová J., Vacek J., Papoušková B., Jirovský D., Maier V., Ranc V.: Electrochemical oxidation of berberine and mass spectrometric identification of its oxidation products. Bioelectrochemistry 87, 15-20 (2012).
 • Ginterová P., Marák J., Staňová A., Maier V., Ševčík J., Kanianský D.: Determination of selected biogenic amines in red wines by automated on-line combination of capillary isotachophoresis-capillary zone electrophoresis. J. Chromatogr. B: Anal. Tech. Biomed. Life Sci. 904, 135-139 (2012).
 • Maier V., Ranc V., Švidrnoch M., Petr J., Ševčík J., Tesařová E., Armstrong D.: Study on the use of boromycin as a chiral selector in capillary electrophoresis. J. Chromatogr. A: Symp. Vol. 1237, 128-132 (2012).
 • Huličiak M., Vacek J., Šebela M., Orolinová E., Znaleziona J., Havlíková M., Kubala M.: Kovalentní vazba cisplatiny inhibuje funkci Na+/K+-ATPasy vazbou na její cytoplazmatickou část. Biochem. Pharmacol. 83, 1507-1513 (2012).
 • Plzák Z., Milde D.: Názvosloví v oblasti metrologie a zabezpečování kvality. Chem. Listy 106, 41-44 (2012).
 • Vacek J., Papoušková B., Kosina P., Vrba J., Křen V., Ulrichová J.: Biotransformation of flavonols and taxifolin in hepatocyte in vitro systems as determined by liquid chromatography with various stationary phases and electrospray ionization-quadrupole time-of-flight mass spectrometry. J. Chromatogr. B 899, 109-115 (2012).
 • Ondra P., Válka I., Papoušková B., Maier V.: Intoxikace látkami typu "designer drugs". Intoxikace látkami typu "designer drugs" 2, 111-118 (2012).
 • Macíková P., Halouzka V., Hrbáč J., Barták P., Skopalová J.: Electrochemical Behavior and Determination of Rutin on Modified Carbon Paste Electrodes. The Scientific World Journal 2012, 1-9 (2012).
 • Hruzíková J., Milde D., Krajancová P., Ranc V.: Discrimination of Cheese Products for Authenticity Control by Infrared Spectroscopy. J. Agric. Food Chem. 60, 1845-1849 (2012).
 • Ranc V., Hruzíková J., Maitner K., Prucek R., Milde D., Kvítek L.: Quantification of purine basis in their mixtures at femto-molar concentration levels using FT-SERS. J. Raman Spectrosc. 43, 971-976 (2012).
 • Petr J., Maier V.: Analysis of microorganisms by capillary electrophoresis. Trac-Trends Anal. Chem. 31, 9-22 (2012).
 • Marková Z., Bourlinos A., Šafářová K., Poláková K., Tuček J., Medřík I., Šišková K., Petr J., Krysmann M., Giannelis E., Zbořil R.: Synthesis and properties of core-shell fluorescent hybrids with distinct morphologies based on carbon dots. J. Mater. Chem. 22, 16219-16223 (2012).
 • Bourlinos A., Zbořil R., Petr J., bakandritsos A., krysmann M., giannelis E.: Luminescent Surface Quaternized Carbon Dots. Chem. Mater. 24, 6?8 (2012).
 • Štěpánková K., Šimáková A., Milde D.: Methods of speciation analysis of arsenic in food and nutritional supplements by liquid chromatography inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Chemica 52, 1-22 (2012).
 • Buriánková I., Brablcová L., Mach V., Hýblová A., Badurová P., Cupalová J., Čáp L., Rulík M.: Methanogens and methanotrophs distribution in the hyporheic sediments of a small lowland stream. Fundam. Appl. Limnol. 2012, 87-102 (2012).
 • Bartošová Z., Riman D., Jakubec P., Halouzka V., Hrbáč J., Jirovský D.: Elektrochemicky upravená uhlíková mikrovlákna jako citlivé HPLC detektory. The Scientific World Journal 2012, 1-6 (2012).
 • Ranc V., Petruziello F., Kretz R., Argandona E., Zhang X., Rainer G.: Broad characterization of endogenous peptides in the tree shrew visual system. J. Proteomics 75, 2526-2535 (2012).
 • Fryčák P., Jirkovský J., Ranc V., Bednář P., Havlíček V., Lemr K.: Secondary processes in atmospheric pressure chemical ionization-ion trap mass spectrometry: a case study of orotic acid. J. Mass Spectrom. 47, 720-726 (2012).
 • Uřinovská R., Brozmanová H., Šištík P., Šilhán P., Kacířová I., Lemr K., Grundmann M.: Liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for determination of five antidepressants and four atypical antipsychotics and their main metabolites in human serum. J. Chromatogr. B: Anal. Tech. Biomed. Life Sci. 907, 101-107 (2012).
 • Heckenbergerová J., Marek J., Součková J., Tuček P.: Nonsmooth Function Approximation in Practical Change Point Problem. J. Appl. Math. 5, 249-258 (2012).
 • Knob R., Maier V., Petr J., Ranc V., Ševčík J.: On-line preconcentration of perfluorooctanoic acid and perfluorooctanesulfonic acid by nonaqueous capillary electrophoresis. Electrophoresis 33, 2159-2166 (2012).
 • Veverka L., Jelínková M., Hron K., Balík J., Stávek J., Barták P.: Chemical Markers in the Aroma Profiles of South Moravian Red Wine Distillates. Czech J. Food Sci. 30, 369-376 (2012).
 • Ondra P., Válka I., Papoušková B., Maier V.: Intoxikace látkami typu. Folia soc.med.leg. Slovacae 2, 111-118 (2012).

2011

 • Kaftan F., Kofronová O., Beneda O., Lemr K., Havlíček V., Cvačka J., Volný M.: Scanning electron microscopic imaging of surface effects in desorption and nano-desorption electrospray ionization. J. Mass Spectrom. 46, 256-261 (2011).
 • Papoušková B., Bednář P., Hron K., Stávek J., Balík J., Myjavcová R., Barták P., Tománková E., Lemr K.: Advanced liquid chromatography/mass spectrometry profiling of anthocyanins in relation to set of red wine varieties certified in Czech Republic. J Chromatogr A 1218, 7581-7591 (2011).
 • Petr J., Ranc V., Maier V., Ginterová P., Znaleziona J., Knob R., Ševčík J.: How to Preserve Documents: A Short Meditation on Three. Challenges 2, 37-42 (2011).
 • Ranc V., Staňová A., Marák J., Maier V., Ševčík J., Kanianský D.: Preparative isotachophoresis with surface enhanced Raman scattering as a promising tool for clinical samples analysis. J Chromatogr A 1218, 205-210 (2011).
 • Reischl R., Hartmanová L., Carrozzo M., Huszar M., Fruehauf P., Lindner W.: Chemoselective and enantioselective analysis of proteinogenic amino acids utilizing N-derivatization and 1-D enantioselective anion-exchange chromatography in combination with tandem mass spectrometric detection. J Chromatogr A 1218, 8379-8387 (2011).
 • Bartošová Z., Jirovský D., Horna A.: High-performance liquid chromatographic method with amperometric detection employing boron-doped diamond electrode for the determination of sildenafil, vardenafil and their main metabolites in plasma. J Chromatogr A 1218, 7996-8001 (2011).
 • Rathouský J., Kalousek V., Kolář M., Jirkovský J., Barták P.: A study into the self-cleaning surface properties ? The photocatalytic decomposition of oleic acid. Catalysis Today 161, 202-208 (2011).
 • Znaleziona J., Maier V., Ranc V., Ševčík J.: Determination of rosiglitazone and metformin in human serum by CE-ESI-MS. J. Sep. Sci. 34, 1167-1173 (2011).
 • Jirovský D., Bednář P., Myjavcová R., Bartošová Z., Skopalová J., Tvrdoňová M., Lemr K.: Study of electrochemical oxidation of cyanidin glycosides by online combination of electrochemistry with electrospray ionization tandem mass spectrometry. Monatsh. Chem. 142, 1211-1217 (2011).
 • Součková J., Skopalová J., Müller L., Vymětalíková M., Barták P.: A novel fused-silica capillary dropping mercury electrode with long drop-time and its application on determination of critical micelle concentration. Talanta 84, 187-191 (2011).
 • Milde D., Linhartová A.: Determination of Arsenic in Nuts by AAS - Method Verification and Uncertainty Estimation. Chem. Listy 105, 707-711 (2011).
 • Znaleziona J., Maier V., Petr J., Chrastina J., Ševčík J.: MEKC Determination of Nilutamide in Human Serum Using Sweeping in High Salt Sample Matrix. Chromatographia 74, 151-155 (2011).
 • Součková J., Plačková L., Skopalová J., Baizová P., Čáp L., Barták P.: On GC/MS in phospholipid research I: Determination of fatty acid profile and phosphorus content. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Chemica 48, 1-7 (2011).
 • Součková J., Skopalová J., Švecová H., Čáp L., Bednář P., Barták P.: On GC/MS in phospholipid research II: Investigation of liposome formation and liposome-water partitioning. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Chemica 48, 8-13 (2011).
 • Ginterová P., Maier V., Petr J., Ševčík J.: Indirect Laser-induced Fluorescence DETECTION IN CAPILLARY ELECTROPHORESIS. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Chemica 48, 14-22 (2011).
 • Prucek R., Panáček A., Fargašová A., Ranc V., Mašek V., Kvítek L., Zbořil R.: Re-crystallization of silver nanoparticles in a highly concentrated NaCl environment-a new substrate for surface enhanced IR-visible Raman spectroscopy. CrystEngComm 13, 2242-2248 (2011).
 • Ondra P., Sokolová B., Staňková M., Soural M., Hebká L., Lemr K., Stříbrný J.: Determination of muscarine in human urine by electrospray liquid chromatographic-mass spectrometric. Journal of Chromatography 879, 2549-2553 (2011).
 • Douša M., Břichač J., Gibala P., Lehnert P.: Rapid hydrophilic interaction chromatography determination of lysine in pharmaceutical preparations with fluorescence detection after postcolumn derivatization with o-phtaldialdehyde. J. Pharm. Biomed. Anal. 54, 972-978 (2011).
 • Švecová H., Součková J., Skopalová J.: Aggregation study of phospolididic molecules. Chem. Listy 105, s73-s75 (2011).
 • Kurka O., Myjavcová R., Bednář P.: Possibilities of preparation of selected condense anthocyanins in model conditions and study of its properties. Chem. Listy 105, s37-s39 (2011).
 • Marková E.: STUDIUM ANODICKÉ OXIDACE POLYBROMOVANÝCH FENOLŮ. Chem. Listy 105, s40-s42 (2011).
 • Uygun A., Myjavcová R., Yavuz A., Ruppel J., Fields K., Frankhauser A., Zhang X., Bhethanbotla V., Bednář P.: Electrochemical Polymerization and Investigation of Properties of Poly(5-(4'-aminophenylamino)-10,20-diphenylporphyrin). Electroanalysis 23, 1158-1167 (2011).
 • Krupčík J., Zapadlo M., Kovalczuk T., Majek P., Španík I., Armstrong D., Sandra P.: Enhanced comprehensive two-dimensional gas chromatographic resolution of polychlorinated biphenyls on a non-polar polysiloxane and an ionic liquid column series. J Chromatogr A 1218, 746-751 (2011).

2010

 • Hartmanová L., Ranc V., Papoušková B., Bednář P., Havlíček V., Lemr K.: Fast profiling of anthocyanins in wine by desorption nano-electrospray ionization mass spectrometry. J. Chromatogr. A: Symp. Vol. 1217, 4223-4228 (2010).
 • Myjavcová R., Marhol P., Křen V., Šimánek V., Ulrichová J., Palíková I., Papoušková B., Lemr K., Bednář P.: Analysis of anthocyanin pigments in Lonicera (Caerulea) extracts using chromatographic fractionation followed by microcolumn liquid chromatography-mass spectrometry. J. Chromatogr. A: Symp. Vol. 1217, 7932-7941 (2010).
 • Knob R., Maier V., Ranc V., Znaleziona J., Ševčík J.: Dopa and tyrosine enantiomers migration order reversal using uncoated and polypyrrole coated capillaries. Dopa and tyrosine enantiomers migration order reversal using uncoated and polypyrrole coated capillaries 1, 228-232 (2010).
 • Sebastiano R., Knob R., Citterio A., Righetti P.: Analysis of trace degradation products (decarboxylated diastereoisomers) of S-adenosylmethionine by electrophoresis in capillaries with cationic coatings (N-methylpolyvinylpyridinium or divalent barium). Electrophoresis 31, 3592-3596 (2010).
 • Vidová V., Pol J., Volný M., Novák P., Havlíček V., Wiedmer S., Holopainen J.: Visualizing spatial lipid distribution in porcine lens by MALDI imaging high-resolution mass spectrometry. Visualizing spatial lipid distribution in porcine lens by MALDI imaging high-resolution mass spectrometry 51, 2295-2302 (2010).
 • Vidová V., Novák P., Strohalm M., Pol J., Havlíček V., Volný M.: Laser Desorption-Ionization of Lipid Transfers: Tissue Mass Spectrometry Imaging without MALDI Matrix. Anal. Chem. 82, 4994-4997 (2010).
 • Knob R., Marák J., Staňová A., Maier V., Kanianský D., Ševčík J.: Determination of brominated phenols in water samples by on-line coupled isotachophoresis with capillary zone electrophoresis. J. Chromatogr. A: Symp. Vol. 1217, 3446-3451 (2010).
 • Jakubec P., Halouzka V., Skopalová J., Hrbáč J.: Electrode Modified with Cobalt Cyclohexylbutyrate for the Determination of Low Molecular Weight Thiol Group Bearing Compounds Using Catalytic Stripping Voltammetry. Electroanalysis 22, 345-350 (2010).
 • Pavlásková K., Nedvěd J., Kuzma M., Žabka M., Šulc M., Sklenář J., Novák P., Benada O., Kofronová O., Hajdúch M., Derrick P., Lemr K., Jegorov A., Havlíček V.: Characterization of Pseudacyclins A-E, a Suite of Cyclic Peptides Produced Pseudallescheria boydii. Characterization of Pseudacyclins A-E, a Suite of Cyclic Peptides Produced Pseudallescheria boydii 73, 1027-1032 (2010).
 • Milde D., Sichertová D., Kvítek L.: JOINT EXTRACTIVE DETERMINATION OF COPPER AND IRONS IN ORGANIC AND INORGANIC SAMPLES. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Chemica 47, 20-25 (2010).
 • Skopalová J., Jirovský D., Bartošová Z., Skopalová J., Maier V.: Electrochemical characterization of repaglinide and its determination in human plasma using liquid chromatography with dual-channel coulometric detection. J. Chromatogr. B: Anal. Tech. Biomed. Life Sci. 878, 3243-3248 (2010).
 • Pirildar S., Sultupmar N., Atasever B., Erdem-kuruca S., Papoušková B., Šimánek V.: Chemical constituents of the different parts of Colchicum baytopiorum and their cytotoxic activities on K562 and HL60 cell lines. Chemical constituents of the different parts of Colchicum baytopiorum and their cytotoxic activities on K562 and HL60 cell lines 48, 32-39 (2010).
 • Laczko-dobos H., Fryčák P., Ughy B., Domonkos I., Wada H., Gombos Z.: Remodeling of phosphatidylglycerol in Synechocystis PCC6803. Biochim. Biophys. Acta 1801, 163-170 (2010).
 • Schug K., Serrano C., Fryčák P.: CONTROLLED BAND DISPERSION FOR QUANTITATIVE BINDING DETERMINATION AND ANALYSIS WITH ELECTROSPRAY IONIZATION-MASS SPECTROMETRY. CONTROLLED BAND DISPERSION FOR QUANTITATIVE BINDING DETERMINATION AND ANALYSIS WITH ELECTROSPRAY IONIZATION-MASS SPECTROMETRY 29, 806-829 (2010).
 • Wojtowicz P., Zrostlíková J., Kovalczuk T., Schůrek J., Adam T.: Evaluation of comprehensive two-dimensional gas chromatography coupled to time-of-flight mass spectrometry for the diagnosis of inherited metabolic disorders using an automated data processing strategy. J Chromatogr A 1217, 0854-8061 (2010).
 • Zapadlo M., Krupčík J., Májek P., Armstrong D., Sandra P.: Use of a polar ionic liquid as second column for the comprehensive two-dimensional GC separation of PCBs. J. Chromatogr. A: Symp. Vol. 1217, 5859-5867 (2010).
 • Staňová A., Marák J., Maier V., Ranc V., Znaleziona J., Ševčík J., Kanianský D.: Analysis of buserelin in urine by online combination of capillary zone electrophoresis with electrospray mass spectrometry. Electrophoresis 31, 1234-1240 (2010).
 • Krupčík J., Mydlová-memersheimerová J., Májek P., Zapadlo M., Sandra P.: The non-modulated transfer of total effluent for serially coupled columns in gas chromatography. J. Chromatogr. A: Symp. Vol. 1217, 1821-1829 (2010).
 • Douša M., Gibala P., Lemr K.: Liquid chromatographic separation of pregabalin and its possible impurities with fluorescence detection after postcolumn derivatization with o-phtaldialdehyde. J. Pharm. Biomed. Anal. 53, 717-722 (2010).
 • Vítková K., Petr J., Maier V., Znaleziona J., Ševčík J.: Study of electromigration effects on a pH boundary during the on-line electrokinetic preconcentration by capillary electrophoresis. Electrophoresis 31, 2771-2777 (2010).
 • Vítková K., Pechová M., Petr J., Znaleziona J., Ranc V., Maier V., Ševčík J.: A fast determination of yohimbine in pharmaceuticals by micellar electrokinetic chromatography. A fast determination of yohimbine in pharmaceuticals by micellar electrokinetic chromatography 8, 273-277 (2010).
 • Petr J., Ginterová P., Znaleziona J., Maier V.: EMPIRICAL STUDY ON ELECTRIC CURRENTS AND CONDUCTIVITIES DURING THE ON-LINE ELECTROKINETIC PRECONCENTRATION ON THE pH BOUNDARY IN CAPILLARY ELECTROPHORESIS. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Chemica 47, 13-19 (2010).
 • Palíková I., Vostálová J., Zdařilová A., Rajnochová svobodová A., Kosina P., Večeřa R., Stejskal D., Prošková J., Hrbáč J., Bednář P., Maier V., Černochová D., Šimánek V., Ulrichová J.: Dlouhodobý Účinek Tří Komerčně Dostupných Přípravků Brusinky na Antioxidační Status Potkana: Pilotní Studie. J. Agric. Food Chem. 53, 1672-1678 (2010).
 • Součková J., Zlámal B., Müller L., Barták P.: Simple photometer for chemical education at secondary schools. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Chemica 47, 26-30 (2010).
 • Maier V., Petr J., Ševčík J.: Enantiomeric separations by nonaqueous capillary electrophoresis. Enantiomeric separations by nonaqueous capillary electrophoresis 1, 212-227 (2010).

2009

 • Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K.: Nanoelectrospray versus electrospray in chiral analysis by the kinetic method. Collect. Czech. Chem. Commun. 74, 313-322 (2009).
 • Petr J., Jiang C., Ševčík J., Tesařová E., Armstrong D.: Sterility testing by CE: A comparison of online preconcentration approaches in capillaries with greater internal diameters. Electrophoresis 30, 3870-3876 (2009).
 • Petr J., Ryparová O., Znaleziona J., Maier V., Ševčík J.: On-line combination of CE and microscopy: An insight into the migration of microorganisms. Electrophoresis 30, 3863-3869 (2009).
 • Petr J., Ryparová O., Ranc V., Hinnerová P., Znaleziona J., Kowalska M., Knob R., Maier V., Frébort I., Lemr K., Ševčík J.: Assessment of CE for the identification of microorganisms. Electrophoresis 30, 444-449 (2009).
 • Milko P., Schroeder D., Lemr K., Žabka J., Alcaraz C., Roithová J.: First and second ionization energies of 1,3,5-trimethylbenzene and 2,4,6-trimethylpyridine. Collect. Czech. Chem. Commun. 74, 101-114 (2009).
 • Kvítek L., Vaníčková M., Panáček A., Soukupová J., Dittrich M., Valentová E., Prucek R., Bancířová M., Milde D., Zbořil R.: Prvotní studie toxicity nanočástic stříbra vůči Paramecium caudatum. J. Phys. Chem. C 113, 4296-4300 (2009).
 • Stýskala J., Cankař P., Maloň M., Bednář P., Lemr K.: Syntéza 2-chlor-N,N,N-trialkylethanaminiových solí a jejich hydroxyanalogů jako analytické standatdy pro monitoring možných prekurzorů chemických bojových látek. Arkivoc 2009, 45-57 (2009).
 • Ranc V., Havlíček V., Bednář P., Lemr K.: Magnesium interference and different efficiencies of diastereoisomeric cluster formation in phenylalanine enantiomeric discrimination by the kinetic method. Magnesium interference and different efficiencies of diastereoisomeric cluster formation in phenylalanine enantiomeric discrimination by the kinetic method 280, 213-217 (2009).
 • Vidová V., Volný M., Lemr K., Havlíček V.: SURFACE ANALYSIS BY IMAGING MASS SPECTROMETRY. Collect. Czech. Chem. Commun. 74, 1101-1116 (2009).
 • Ševčík J., Pól J., Vidová V., Kruppa G., Kobliha V., Novák P., Lemr K., Kotiaho T., Kostiainen R., Havlíček V., Volný M.: Automated Ambient Desorption-Ionization Platform for Surface Imaging Integrated with a Commercial Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer. Anal. Chem. 81, 8479-8487 (2009).
 • Adamovský P., Stránský Z.: Separace některých lokálních anestetik kapilární zónovou elektroforézou za přítomsnosti polyethylenglykolu. Chem. Listy 103, 672-678 (2009).
 • Maier V., Znaleziona J., Jirovský D., Skopalová J., Petr J., Ševčík J.: Determination of antihyperglycemic drugs in nanomolar concentration levels by micellar electrokinetic chromatography with non-ionic surfactant. J. Chromatogr. A: Symp. Vol. 1216, 4492-4498 (2009).
 • Papoušková B., Bednář P., Stýskala J., Hlaváč J., Barták P., Lemr K.: Mass spectrometry as a tool for characterization of N,N-dialkylaminoethane-2-thiols - precursors and degradation products of chemical warfare agents. J. Mass Spectrom. 44, 1604-1612 (2009).
 • Korhoňová M., Hron K., Klimčíková D., Müller L., Bednář P., Barták P.: Coffee aroma-Statistical analysis of compositional data. Talanta 80, 710-715 (2009).
 • Strohalm M., Novák P., Pompach P., Man P., Kavan D., Witt M., Džubák P., Hajdúch M., Havlíček V.: Utilization of high-accuracy FTICR-MS data in protein quantitation experiments. J. Mass Spectrom. 44, 1565-1570 (2009).
 • Pompach P., Man P., Kavan D., Hofbauerová K., Kumar V., Bezouška K., Havlíček V., Novák P.: Modified electrophoretic and digestion conditions allow a simplified mass spectrometric evaluation of disulfide bonds. J. Mass Spectrom. 44, 1571-1578 (2009).
 • Šulc M., Peslová K., Žabka M., Hajdúch M., Havlíček V.: Biomarkers of Aspergillus spores: Strain typing and protein identification. Biomarkers of Aspergillus spores: Strain typing and protein identification 280, 162-168 (2009).
 • Petr J., Maier V., Znaleziona J., Vítková K., Ranc V., Ševčík J.: On-line prekoncetrace na rozhraní elektrolytů o různém pH anb krása kapilární elektroforézy. Chem. Listy 103, 661-666 (2009).
 • Uhnáková B., Petříčková D., Biedermann D., Homolka L., Vejvoda V., Bednář P., Papoušková B., Šulc M., Martínková L.: Biodegradation of brominated aromatics by cultures and laccase of Trametes versicolor. Biodegradation of brominated aromatics by cultures and laccase of Trametes versicolor 76, 826-832 (2009).
 • Raji M., Fryčák P., Temiyasahit C., Kim S., Mamromaras G., Ahn J., Schug K.: Using multivariate statistical methods to model the electrospray ionization response of GXG tripeptides based on multiple physicochemical parameters. Using multivariate statistical methods to model the electrospray ionization response of GXG tripeptides based on multiple physicochemical parameters 23, 2221-2232 (2009).
 • Fryčák P., Schug K.: High Throughput Multiplexed Method for Evaluation of Enantioselective Performance of Chiral Selectors by HPLC-ESI-MS and Dynamic Titration: Cinchona Alkaloid Carbamates Discriminating N-blocked Amino Acids. High Throughput Multiplexed Method for Evaluation of Enantioselective Performance of Chiral Selectors by HPLC-ESI-MS and Dynamic Titration: Cinchona Alkaloid Carbamates Discriminating N-blocked Amino Acids 21, 929-936 (2009).

2008

 • Iqbal J., Jirovský D., Lee S., Zimmermann H., Muller C.: Kvantitativní nano zkoušky založené na kapilární elektroforéze pro monitorování ecto-5´-nukleotidasové aktivity a inhibice v přípravě rekombinovaných enzymů a melanomů buněčných membrán. Anal. Biochem. 373, 129-140 (2008).
 • Topinka D., Ševčík J., Smolka M.: Pupil´s Attitudes towards Natural Sciencies and the Desision-Making Process when Selecting a Field of Study at University.. Pupil´s Attitudes towards Natural Sciencies and the Desision-Making Process when Selecting a Field of Study at University. 9, 195-202 (2008).
 • Lemr K., Bednář P., Soural M., Cankař P., Stýskala J.: Synthesis of some deuterated dialkylaminoethyls as possible standards for the mass spectrometric monitoring of chemical warfare agents. J. Label. Compd. Radiopharm. 51, 19-22 (2008).
 • Ulrichová J., Šimánek V., Kolář M., Holá V., Růžička F., Valentová K., Cvak L., Křen V., Marhol P., Bednář P., Heinrich J., Palíková I.: Constituents and Antimicrobial Properties of Blue Honeysuckle: A Novel Source for Phenolic Antioxidants. J. Agric. Food Chem. 56, 11883-11889 (2008).
 • Ulrichová J., Lemr K., Bednář P., Havlík R., Ehrmann J., Pávek P., Švecová L., Maurel P., Anzenbacherová E., Jančová P., Henklová P., Vrzal R., Dvořák Z.: JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes.. Biochemical Pharmacology 75, 580-588 (2008).
 • Dvořák Z., Pávek P., Maurel P., Ulrichová J., Anzenbacherová E., Jančová P., Bednář P., Papoušková B., Vrzal R., Henklová P.: SB203580, a pharmacological inhibitor of p38 MAP kinase transduction pathway activates ERK and JNK MAP kinases in primary cultures of human hepatocytes.. European Journal of Pharmacology 593, 16-23 (2008).
 • Fryčák P., Schug K.: Dynamická titrace: stanovení disociačních konstant nekovalentních komplexů v multiplexovém forámu s použitím HPLC-ESI-MS. Anal. Chem. 80, 1385-1393 (2008).
 • Dvořák Z., Pávek P., Maurel P., Ulrichová J., Anzenbacherová E., Jančová P., Bednář P., Papoušková B., Vrzal R., Henklová P.: SB203580, a pharmacological inhibitor of p38 MAP kinase transduction pathway activates ERK and JNK MAP kinases in primary cultures of human hepatocytes.. European Journal of Pharmacology 593, 16-23 (2008).
 • Ševčík J., Frébort I., Maier V., Knob R., Znaleziona J., Kowalska M., Petr J., Ryparová O.: Analysis of microorganisms by capillary electrophoresis. Chem. Listy 102, 1121-1126 (2008).
 • Ulrichová J., Lemr K., Bednář P., Havlík R., Ehrmann J., Pávek P., Švecová L., Maurel P., Anzenbacherová E., Jančová P., Henklová P., Vrzal R., Dvořák Z.: JNK inhibitor SP600125 is a partial agonist of human aryl hydrocarbon receptor and induces CYP1A1 and CYP1A2 genes in primary human hepatocytes. Biochemical Pharmacology 75, 580-588 (2008).

2007

 • Šimánek V., Ulrichová J., Škňuořil L., Reichenbach R., Kolář M., Koukalová D., Večeřová R., Číhalík ., Vostálová J., Bednář P., Stejskal D., Valentová K.: Biosafety, antioxidant status, and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women: A pilot double-blind placebo-controlled trial. J. Agric. Food Chem. 55, 3217-3224 (2007).
 • Marák J., Staňová A., Znaleziona J., Maier V., Petr J., Horáková J., Ševčík J., Kanianský D.: Combination of large volume sample stacking and dynamic pH junction for on-line preconcentration of weak electrolytes by capillary electrophoresis in comparison with isotachophoretic techniques. J. Chromatogr. A: Symp. Vol. 1155, 193-198 (2007).
 • Bednář P., Sichertová D., Hrbáč J., Lasovský J.: Oxidation and chemiluminescence of catechol by hydrogen peroxide in the presence of Co(II) ions and CTAB micelles. Luminescence 22, 501-506 (2007).
 • Zapadlo M., Benická E., Mydlová J., Vítková K., Krupčík J.: Využití iontových kapalin pro separaci v plynové chromatografii. Chem. Listy 101, 241-245 (2007).
 • Lemr K., Bednář P., Soural M., Cankař P., Stýskala J.: Preparation and characterization of some unsymmetrical 2-(dialkylamino)ethanethiols. Arkivoc N, 171-180 (2007).
 • Barták P., Slouka J., Maloň M., Cankař P.: A Novel Unambiguous Synthesis of Ethyl 1-Phenyl-1H-3-pyrazolecarboxylate. Afinidad 64, 505-509 (2007).
 • Šimánek V., Ulrichová J., Škňouřil L., Reichenbach R., Kolář M., Koukalová D., Večeřová R., Číhalík ., Vostálová J., Bednář P., Stejskal D., Valentová K.: Biosafety, antioxidant status, and metabolites in urine after consumption of dried cranberry juice in healthy women: a pilot double-blind placebo-controlled trial. J. Agric. Food Chem. 55, 3217 -3224 (2007).
 • Šimánek V., Anzenbacher P., Veinlichová A., Lužná P., Lemr K., Papoušková B., Anzenbacherová E., Jančová P.: Silybin is metabolized by cytochrome P450 2C8 in vitro. Drug Metab. Dispos. 35, 2035-2039 (2007).
 • Šimánek V., Ulrichová J., Stýskala J., Myslínová M., Jirovský D., Kosina P.: HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection. J. Agric. Food Chem. 55, 7631-7637 (2007).
 • Ševčík J., Horáková J., Knob R., Petr J., Maier V.: Electrokinetic partial filling technique as a powerful tool for enantiomeric separation of DL-lactic acid by CE with contactless conductivity detection. Electrophoresis 28, 1815-1822 (2007).
 • Ševčík J., Smetanová D., Horáková J., Knob R., Maier V., Petr J., Znaleziona J.: Capillary electrophoresis as a verification tool for immunochemical drug screening. Biomed. Pap. 151, 31-36 (2007).
 • Čáp L., Bednář P., Barták P., Hejdová R., Korhoňová M.: Analysis of markers for characterization of distillates. Chem. Listy 101, 217-219 (2007).
 • Jirovský D., Šimánek V., Ulrichová J., Stýskala J., Myslínová M., Kosina P., Jirovský D.: HPLC analysis of rosmarinic acid in feed enriched with aerial parts of Prunella vulgaris and its metabolites in pig plasma using dual-channel coulometric detection. J. Agric. Food Chem. 55, 7631-7637 (2007).
 • Anzenbacher P., Veinlichová A., Lužná P., Lemr K., Papoušková B., Anzenbacherová E., Jančová P.: Silybin is metabolized by cytochrome P4502C8 in vitro. Drug Metab. Dispos. 35, 2035-2039 (2007).
 • Čáp L., Bednář P., Barták P., Rulík M., Chrastina D., Opluštil S.: Analysis of phospholipids biomarkers by gas chromatography. Chem. Listy 101, 236-340 (2007).
 • Stužka V., Macháček J., Milde D.: Evaluation of colon cancer elements contents in serum using statistical methods. Chem. Pap. 61, 348-352 (2007).
 • Lemr K., Jirkovský J., Ulrichová J., Barták P., Hlaváč J., Stýskala J., Fryšová I., Bednář P., Papoušková B.: Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents. J. Mass Spectrom. 42, 1550-1561 (2007).
 • Schug K., Fryčák P.: On-line dynamic titration: Determination of dissociation constants for noncovalent complexes using gaussian concentration profiles by electrospray ionization mass spectrometry. Anal. Chem. 79, 5407-5413 (2007).
 • Lemr K., Jirkovský J., Ulrichová J., Barták P., Hlaváč J., Stýskala J., Fryšová I., Bednář P., Papoušková B.: Mass spectrometric study of selected precursors and degradation products of chemical warfare agents. J. Mass Spectrom. 42, 1550-1561 (2007).
 • Ševčík J., Gaš B., Armstrong D., Veis L., Tesařová E., Maier V., Petr J., Horáková J.: On-line preconcentration of weak electrolytes by electrokinetic accumulation in CE: Experiment and simulation. Electrophoresis 28, 1540-1547 (2007).

2006

 • Stránský Z., Ševčík J., Horáková J., Maier V., Petr J.: Capillary isotachophoresis from the student point of view - images and the reality. J. Sep. Sci. 29, 2705-2715 (2006).
 • Ševčík J., Maier V., Horáková J.: On-line Preconcentration Techniques in Capillary. Chem. Listy 100, 163-168 (2006).
 • Lemr K., Bednář P., Stávek J., Barták P., Balík J.: Reaction of Anthocyanins - Stabilization and the Changes of colour of wine. Vinařský obzor 99, 550-552 (2006).
 • Ševčík J., Drahoňovský D., Petr J., Maier V., Horáková J.: Using of S-(-)-2-hydroxymethyl-1,1-dimethylpyrrolidinium tetrafluoroborate as additive to the background electrolyte in capillary electrophoresis. J Chromatogr A 1103, 337-343 (2006).
 • Havlíček V., Šulc M., Hajdúch M., Jegorov A.: Nonribosomal cyclic peptides: specific markers of fungal infections. J. Mass Spectrom. 41, 563-576 (2006).
 • Psotová J., Šimánek V., Lichnovský V., Jirovský D., Svobodová A., Anzenbacherová E., Večeřa R., Ulrichová J., Vičar J., Stiborová M., Hrbáč J., Kosina P., Zdařilová A.: Safety assessment of sanguiritrin, alkaloid fraction of Macleya cordata, in rats. Veterinární medicína 51, 145-155 (2006).
 • Kahle V., Glatz Z., Bláha L., Babica P., Šrámková M., Košťál V., Zeisbergerová M.: Separation of microcystins by capillary electrochromatography in monolithic columns. J. Chromatogr. B: Anal. Tech. Biomed. Life Sci. 841, 140-144 (2006).
 • Vespalec R., Horáková H.: Optical spectra of anionic boron cluster compounds and their utilization for photometric detection. Spectrochimica Acta Part A 65, 378-386 (2006).
 • Lemr K., Ševčík J., Horáková J., Maier V., Petr J.: Simultaneous contactless conductivity detection and UV detection for the study of separation of tamsulosin enantiomers in discontinuous electrolyte systems by CE. Electrophoresis 27, 4735-4745 (2006).
 • Adam T., Procházka M., Bednář P., Friedecký D.: Analysis of intracellular nucleotides by capillary electrophoresis - Mass spectrometry. Nucleosides, Nucleotides, and Nucleic Acids 25, 1233-1236 (2006).
 • Dziechciarková M., Kosina P., Simonovska B., Doležalová I., Valentová K., Gasmanová N., Vovk I., Jirovský D., Lebeda A., Ulrichová J.: The biological and chemical variability of yacon. J. Agric. Food Chem. 54, 1347-1352 (2006).
 • Stužka V., Vysloužil K., Trenz Z., Milde D., Hornik P.: Colon tissue concentrations of copper, iron, selenium, and zinc in colorectal carcinoma patients. Chem. Pap. 60, 297-301 (2006).
 • Adam T., Lemr K., Fryčák P., Friedecký D., Horník P., Vyskočilová P.: Synthesis and mass spectrometric fragmentation characteristics of imidazole ribosides-analogs of intermediates of purine de novo synthetic pathway. Nucleosides 25, 1237-1240 (2006).
 • Lemr K., Halama M., Sikač Z., Douša M.: HPLC determination of lincomycin in premixes and feedstuffs with solid-phase extraction on HLB OASIS and LC-MS/MS confirmation. J. Pharm. Biomed. Anal. 40, 981-986 (2006).
 • Dziechciarková M., Kosina P., Simonovska B., Doležalová I., Valentová K., Ulrichová J., Gasmanová N., Vovk I., Jirovský D., Lebeda A.: The biological and chemical variability of yacon. J. Agric. Food Chem. 54, 1347-1352 (2006).
 • Barták P., Bednář P., Stávek J.: The influence of higher temperatures on the quality of wines. Vinařský obzor 99, 486-488 (2006).
 • Mach V., Rulík M., Hlaváčová E., Čáp L.: Greenhouse gas (CO2, CH4, N2O) emissions to the atmosphere from a small lowland stream in Czech Republic. Archiv für Hydrobiologie 165, 339-353 (2006).
 • Stránský Z., Fryčák P., Bednář P., Lemr K., Ševčík J., Barták P., Papoušková B.: Utilisation of separation methods in the analysis of chemical warfare agents. J. Sep. Sci. 29, 1531-1538 (2006).
 • Ulrichová J., Vičar J., Hrbáč J., Kosina P., Zdařilová A., Psotová J., Šimánek V., Lichnovský V., Jirovský D., Svobodová A., Anzenbacherová E., Večeřa R.: Safety assessment of sanguiritrin, alkaloid fraction of Macleaya cordata, in rats. Veterinární medicína 51, 145-155 (2006).
 • Ševčík J., Bednář P., Ranc V., Fryčák P., Lemr K.: Chiral analysis by mass spectrometry using the kinetic method in flow systems. J. Mass Spectrom. 41, 499-506 (2006).
 • Bednář P., Fryčák P., Lemr K., Müller L., Ranc V.: Recognition of isomers by mass spectrometry using the kinetic method. Chem. Listy 100, 196-203 (2006).