Studenti

Tyto odkazy jsou směrovány na univerzitní server upol.cz

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky (Bc. studium): 

Studijní obor "Chemie"

Studijní obory "Aplikovaná chemie", "Ekochemie" a "Management v chemii"
Učitelství chemie (dvouoborové studium)

  

Obsah a rozsah státní závěrečné zkoušky (Mgr. studium):

Studijní obor "Analytická chemie"
Studijní obor "Chemie životního prostředí"
Studijní obor "Učitelství chemie pro SŠ"

  

Termíny obhajob závěrečných prací a státních závěrečných zkoušek:

Termíny SSZ 2016/2017

 

 


Závěrečné práce:


Pokyny pro psaní závěrečných prací