Úspěšné obhajoby disertačních prací

24. 3. 2017

 

Dne 23.3.2017 se na naší katedře uskutečnily obhajoby doktorských disertačních prací. Těmito obhajobami úspěšně ukončili své doktorské studium Mgr. Monika Jarošová a RNDr. Lukáš Kučera. Blahopřejeme jim k získání akademického titulu Ph.D.

 

 

David Milde    24. 3. 2017 

další zprávy