Uděleno první Fischerovo stipendium v oboru analytické chemie

18. 10. 2017

 

V anglické formě doktorského programu „Analytická chemie" studuje od akademického roku 2017/2018 MSc. Marianna Nytka. Marianna získala Fischerovo stipendium udělované děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého prof. Ivo Frébortem zahraničním studentům. Stipendium je dotováno ze stipendijního fondu fakulty a ze zdrojů Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UP. Přejeme nové kolegyni mnoho úspěchů a příjemný život v našem univerzitním městě.

 

Denisa Vlčková    13. 10. 2017 

další zprávy