Podmínky pro zadání bakalářské a diplomové práce

24. 10. 2018

 

Vážení studenti,

dovolujeme si připomenout, že termín pro zadání bakalářské a diplomové práce do IS STAG a odevzdání "podkladu pro zadání BP/DP" na sekretariátu KACH je 31.10.2018.

Podmínky zadání bakalářské/diplomové práce do IS STAG:

vyplnit ve spolupráci s vedoucím práce v IS STAG formulář "Podklad pro zadání BP/DP studenta",

  • 1x vytisknout "Podklad pro zadání BP/DP", podepsat vedoucím práce,
  • doručit "Podklad pro zadání BP/DP" na sekretariát KACH,
  • sekretariát  KACH zajistí schválení/nechválení tématu vedoucím katedry prof. Lemrem.

Bližší info naleznete zde http://ach.upol.cz/user-files/files/zaverecne-prace-pokyn-konecna-2.pdf

 

 

Denisa Vlčková    24. 10. 2018 

další zprávy