Pozvánka na přednášku - doc. Tomáš Syrový

13. 11. 2018

 

Dámy a pánové, přijměte, prosím, pozvánku na přednášku doc. Ing. Tomáše Syrového, Ph.D., z Katedry polygrafie a fotofyziky Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, předního odborníka v oblasti materiálového tisku. Jeho přednáška "Printed Sensors towards to Healhcare, Environmental and loT Sensing Application" proběhne na PřF UP, v posluchárně LP2.005 v pondělí 26.11.2018 od 15:00.

pozvánka

 

Denisa Vlčková    13. 11. 2018 

další zprávy