Prednášky prof. Havlíčka pro ACH/OSE1 a ACH/OSE3

16. 11. 2018

 

Na webové stránce http://ach.upol.cz/paach/pro-magisterske-studium.php byly uveřejněny pdf verze přednášek prof. Vladimíra Havlíčka pro předměty Oborový seminář 1 a Oborový seminář 3.

 

David Milde    16. 11. 2018 

další zprávy