Disertační témata na AR 2019/2020

7. 2. 2019

 

Neobvykle širokou nabídku disertačních témat připravili školitelé katedry pro uchazeče doktorského studia na akademický rok 2019/2020. Převážná většina témat je nabízena i v anglickém jazyce. Bližší informace podá školitel.

 

Disertační témata AR 2019/2020

 

Denisa Vlčková    7. 2. 2019 

další zprávy