Odevzdání baklářských prací oboru Chemie se blíží!

23. 4. 2019

 

Dovolujeme si připomenout, že termín odevzdání bakalářské práce pro obor CHEMIE je stanoven na 3.5.2019. Pro odevzdání bakalářské práce je nutné práci nahrát do Portálu. Dále je třeba vytisknout a podepsat údaje o kvalifikační práci. Bez toho nelze práci považovat za odevzdanou.

Přesný postup naleznete: http://ach.upol.cz/user-files/files/zaverecne-prace-pokyn-konecna.pdf

 

 


 

Denisa Vlčková    23. 4. 2019 

další zprávy