Nový unikátní přístroj instalovaný na Katedře analytické chemie PřF UP má celosvětově číslo 3.

29. 11. 2019

 

Tento týden je na Katedře analytické chemie instalován novýhmotnostní spektrometr Cyclic IMS. Přístroj kombinuje revoluční technologiicyklické iontové mobility s vysokorozlišující tandemovou hmotnostníspektrometrií poslední generace. Jde o třetí instalaci této unikátnítechnologie na světě (první instalace byla provedena v Anglii a druhá veFrancii). Zařízení umožňuje vysoce citlivou analýzu složitých směsí látek amateriálů s extrémní selektivitou. Je vybaveno ionizací na principudesorpčního elektrospreje umožňující hmotnostní zobrazování na povrchustudovaných materiálů. Tento exkluzivní přístroj byl pořízen v rámciprojektu Arteca, který je zaměřen na vývoj nových metod pro analýzu objektůkulturního dědictví a je platformou propojující poznání v oblasti historieumění a analytické chemie. 

 

Denisa Vlčková    29. 11. 2019 

další zprávy