Článek v časopise "Sensors and Actuators B: Chemical"

4. 12. 2019

 

Vysoce impaktovaný časopis Sensors and Actuators B: Chemical otiskl práci, jejímž cílem bylo vyvinout elektrochemickou detekční celu pro kapalinovou chromatografii využívající tuhudo pentelky jako pracovní elektrody. Miniaturní rozměry této nepříliš obvyklé tuhy (0,2 mm) dovolily její jednoduchou aplikaci přímo do kapiláry, díky čemuž jedosaženo vysoké konverze analytu blízké coulometrické detekci a vedlo k vysoké citlivosti měření. V práci je demonstrováno několik dalších výhod popsané konstrukce, a to jednak aplikovatelnost pro mobilní fáze s vysokým obsahem vody až po značně organické mobilní fáze (obsahující přes 90 % organickýchmodifikátorů), dále pak nízké pořizovací a provozní náklady.

DOI:10.1016/j.snb.2019.05.095

 

 

Denisa Vlčková    4. 12. 2019 

další zprávy