Jevíčko - Letní škola chemie, fyziky, biologie a matematiky

Letní školu pořádá Univerzita Palackého ve dnech 3. 7. - 8. 7. 2016 Registrace

Úvod — Co je Letní škola Jevíčko´16?

LETOS PROBĚHNE JIŽ 11. ROČNÍK LETNÍ ŠKOLY

Letní škola chemie, fyziky, biologie a matematiky je tradiční prázdninová akce Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která se koná letos už JEDENÁCTÝM rokem v prostorách Gymnázia a Domova mládeže v Jevíčku.

V prázdninovém týdnu mohou studenti všech typů středních škol prožít týden zajímavých diskusí a přednášek předních odborníků z Univerzity Palackého.

Neméně důležitý je i neformální program, při kterém studenti navazují nová přátelství, vytvářejí skupiny s obdobnými zájmy, komunikují se svými budoucími pedagogy... Po zkušenostech z minulých let je Letní škola bohatá i na kvalitní hudbu a zpěv .

LETOS JE OPĚT PŘIPRAVEN NOVÝ PROGRAM + NOVÉ HRY + NOVÉ PŘEDNÁŠKY.

Ze všech aktivit tohoto týdne je cítit neformální rodinná atmosféra, která umožňuje zažívat nejeden příjemný okamžik s dobrodružstvím vědy a poznání.


Projekt je podporován grantem MŠMT 0017/7/NAD/2015 „Rozvoj talentovaných žáků základních a středních škol prostřednictvím přírodovědných výzkumných aktivit“