Praktické aspekty ve výuce analytické chemie

Projekt je zaměřen na rozvoj praktických dovedností studentů analytické chemie na PřF UP v Olomouci. Řešení projektu dovolí připravit a realizovat nové předměty a předměty s modifikovanou náplní pro studenty chemie bakalářského, magisterského a postgraduálního stupně. Sleduje rozvoj dovedností odborných (analytických) i zlepšení orientace studentů při řešení praktických úkolů, kdy kromě stránky odborné je nutné zohlednit i praktická hlediska a k tomu slouží zejména zapojení partnerů do projektu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/15.0283

 

Studijní materiály

Pro bakalářské studium

Praktické aspekty analytické chemie
Studijní materiály pro bakalářské studium

Pro magisterské studium

Oborový seminář
Studijní materiály pro magisterské studium

Pro doktorské studium

Trendy v chemické metrologii
Studijní materiály pro doktorské studium

 

Aktuality

 

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.