TABULKY Nápověda

Tabulka 1. Standardní oxidačně redukční potenciály vybraných reakcí (25 °C)

Elektrodová reakceEo [V]
Ag+ + e = Ag0,799
AgBr + e = Ag + Br-0,071
AgCl + e = Ag + Cl-0,222
Br2 + 2 e = 2 Br-1,065
Br03- + 6 H+ + 6 e = Br- + 3 H2O1,420
Br03- + 3 H2O + 6 e = Br- + 6 OH-0,610
Cl2 + 2 e = 2 Cl-1,358
Cr2O72- + 14 H+ + 6 e = 2 Cr3+ + 7 H2O1,330
Cu2+ + e = Cu+0,153
Cu2+ + 2 e = Cu0,337
Fe3+ + e = Fe2+0,771
2 H+ + 2 e = H20,000
2 Hg2+ + 2 e = Hg22+0,920
Hg22+ + 2 e = 2 Hg0,789
Hg2Cl2 + 2 e = 2 Hg + 2 Cl-0,267
Hg2SO4 + 2 e = 2 Hg + SO42-0,615
I2 + 2 e = 2 I-0,536
IO3- + 6 H+ + 6 e = I- + 3 H2O1,085
Mn04- + 8 H+ + 5 e = Mn2+ + 4 H2O1,510
Na+ + e = Na-2,714
O2 + 2 H+ + 2 e = H2O20,680
O2 + 4 H+ + 4 e = 2 H2O1,229
Pb2+ + 2 e = Pb-0,126
Sn2+ + 2 e = Sn-0,136
Sn4+ + 2 e = Sn2+0,150
Ti4+ + e = Ti3+0,100
Zn2+ + 2 e = Zn-0,763


předcházející strana obsah následující strana