doc. RNDr. Bednář Petr, Ph.D.

Bednář Petr

Tel.: work+420585634403
E-mail:

 
 

docent

1997 absolvování Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, obor Analytická chemie
1997 - 2001 Ph.D. studium na PřF UP Olomouc, obor Analytická chemie
2002 Ph.D., analytická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci
2002 RNDr., analytická chemie, Univerzita Palackého v Olomouci
2006 doc., analytická chemie, habilitace UP Olomouc
Působení v zahraničí:
Lawrence Berkeley National Laboratory, University of Berkeley, USA (2005)
National Reseach Council, Institute of Chemical Methodology, Řím, Itálie (1999; 2002)
-

analytická chemie, separační metody (kapalinová chromatografie, kapilární elektroforéza), hmotnostní spektrometrie, spojené techniky (UPLC/MS, CE/MS), analýza fyziologicky aktivních látek (anthokyaninová barviva, metabolity, prekurzory chemických bojových látek, opticky aktivní sloučeniny).
Autor a spoluautor více než 77 impaktovaných publikací (800 citací bez autocitací), h-index 18
-

Aplikovaná analytická chemie (přednáška/semestr zimní/hodin týdně 4)
Analytická chemie životního prostředí (přednáška/semestr zimní/hodin týdně 4)
Aplikovaná kapalinová chromatografie (přednáška/semestr zimní/hodin týdně 1)
Aplikovaná kapalinová chromatografie (seminář/semestr zimní/hodin týdně 1)
Cvičení z analytické chemie (cvičení/semestr letní/hodin týdně 12)
Cvičení z aplikované analytické chemie (cvičení/semestr zimní/hodin týdně 3)
- blokové cvičení
Cvičení z analytické chemie životního prostředí (cvičení/ semestr zimní/hodin týdně 3)
- blokové cvičení
Praktická analytická chemie (přednáška/semestr zimní/ hodin týdně 2)
dále garance předmětů:
Pokroky v chromatografii a elektroforéze; Teorie a aplikace elektroanalytických metod; Analýza potravin a přírodních produktů
-

Akademický senát Přírodovědecké fakulty UP
Výbor Odborné skupiny chromatografie a elektroforézy při České společnosti chemické
Česká společnost chemická; Spektroskopická společnost Jana Marka Marci
Česká Společnost pro Hmotnostní Spektrometrii
Organizace konferencí - Pokroky v chromatografii a elektroforéze, Chiranal Olomouc (1997, 1999, 2002, 2005, 2007, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018)

 

Publikace