Příklad 5.119
Vypočtěte pH směsi, která v objemu 500 ml obsahuje 10 g kryst. octanu sodného a 40 ml ledové kyseliny octové (ρ = 1,0498 g·cm-3)! Mr(HAc) = 60,053, Mr(NaAc) = 136,08, pKHAc = 4,756.

Řešení:

Látková koncentrace kyseliny octové HAc a octanu Ac:

    cHAc = 80 · 1,0498/60,053 = 1,3985 mol·l-1
    cAc = 20/136,08 = 0,1470 mol·l-1
Podle vztahu (76a):

    pH = 4,756 + log = 4,756 – 0,978 = 3,778 ≈ 3,78

Vliv iontové síly roztoku (I = 0,1470; disociace kyseliny octové je zanedbatelná):

    pH = (4,756 – 0,277) – 0,978 = 3,501 ≈ 3,50

Tlumivý roztok má pH 3,78 (3,50).

Zpět