Příklad 5.120
Octanový tlumivý roztok s koncentrací octanu sodného 0,1 mol·l-1 má pH 4,50. Jak se změní pH roztoku, jestliže k objemu 250 ml roztoku přidáme 50 ml 0,1M-HCl? pKHAc = 4,756.

Řešení:

Určení koncentrace kyseliny octové v roztoku o pH 4,50 s ohledem na iontovou sílu 0,1 (pKHAc,c = 4,516):

    4,50 = 4,516 + log [HAc] = 0,1037 mol·l-1

Přídavkem kyseliny chlorovodíkové k tlumivému roztoku dojde k vytěsnění slabé kyseliny z octanu, čímž koncentrace HAc vzroste a Ac o stejnou hodnotu klesne:

    [HAc] = 0,1037 + = 0,1037 + 0,0200 = 0,1237 mol·l-1
    [Ac] = 0,1 – 0,0200 = 0,0800 mol·l-1
    pH = 4,516 + log = 4,616 – 0,189 = 4,327 ≈ 4,33

Přídavkem 50 ml 0,1M-HCl ke 250 ml pufru o pH 4,50 se pH roztoku snížilo na hodnotu 4,33.

Zpět