Příklad 5.122
Roztok 0,1 molární kyseliny mravenčí je zneutralizován ze 30% roztokem 0,2M-NaOH. Jaké pH má vzniklý roztok? pKHA = 3,752.

Řešení:

a) Pro výpočet koncentrace je třeba zjistit celkový objem (V1 + V2) po přídavku hydroxidu.

Spotřeba V2 (ml) NaOH na částečnou neutralizaci:

  V1 · 0,1 · 0,3 = V2 · 0,2 V2 = 0,15 · V1 ml

Celkový objem směsi bude: V = V1 + V2 = 1,15 · V1 ml

Koncentrace mravenčanu:

  [HCOO-] = (0,15·V1) · 0,2/(1,15·V1) = 2,609·10-2 mol·l-1

Koncentrace zbývající kyseliny mravenčí:

  [HCOOH] = [V1·0,1 – (0,15·V1)·0,2]/(1,15·V1) = 6,087·10-2 mol·l-1

Hodnota pH roztoku podle (76):

  pH = 3,752 + log = 3,752 – 0,368 = 3,384 ≈ 3,38

b) Ke stejnému výsledku lze dospět, jestliže se místo látkových koncentrací složek dosadí jejich procentový obsah:

  pH = 3,752 + log = 3,752 – 0,368 = 3,384 ≈ 3,38

c) Upřesnění výsledku korekcí na iontovou sílu roztoku (I = 0,026):

  pH = (3,752 – ) – 0,368 = 3,613 – 0,368 = 3,24

Roztok mravenčanového pufru má pH 3,38 (3,24).

Zpět