Příklad 5.123
Vypočítejte pH směsi 2 ml 0,1 molární kyseliny chlorovodíkové a 8 ml 0,05 molárního tetraboritanu sodného! pKHA = 9,24.

Řešení:

Tetraboritan ve vodě hydrolyzuje podle rovnice

B4O72- + 5 H2O 2 H3BO3 + 2 H2BO3-

Koncentrace složek po přídavku kyseliny chlorovodíkové budou následující:

    [H3BO3] = = 0,10 mmol·ml-1 = mol·l-1
    [H2BO3-] = = 0,06 mmol·ml-1 = mol·l-1

Hodnota pH roztoku podle (76) bude:

    pH = 9,24 + log = 9,24 – 0,22 = 9,02

Při korekci na iontovou sílu roztoku uvažujeme látkovou koncentraci boritanu a chloridu sodného (I = 0,08):

    pH = (9,24 – ) + log = (9,24 – 0,22) – 0,22 = 8,80

Boraxový tlumivý roztok má pH 9,02 (8,80).

Zpět