Příklad 5.72
Jaké pH bude mít roztok směsi 20 ml 0,1M-CH3COONa a 15 ml 0,2M-HCl po zředění na objem 250 ml (za předpokladu úplné disociace kyseliny chlorovodíkové)? KHAc = 1,75·10–5.

Řešení:

Do roztoku bylo dáno:

  20 · 0,1 = 2 mmol CH3COONa
  15 · 0,2 = 3 mmol HCl
Reakcí vznikne:
  2 mmol CH3COOH a 2 mmol NaCl
  1 mmol HCl zůstává v přebytku

a) Předpokládejme, že disociace slabé kyseliny octové bude značně potlačena a bude tedy možno použít přibližného vztahu (43):

  cHCl = 1/250 = 0,004 mol·l-1
  cNaCl = 2/250 = 0,008 mol·l-1
Iontová síla roztoku: I = 0,5 (0,004 + 0,004 + 0,008 + 0,008) = 0,012
  fH3O+ = 0,891      aH3O+ = 0,004 · 0,891 = 3,564·10–3 mol·l-1
  pH = 2,45

b) Předpokládejme, že disociace slabé kyseliny bude významná, neboť 0,05cHCl < [H3O+] > 0,05cHAc , a tedy upřesníme podle vztahu (44) s ohledem na iontovou sílu roztoku:

  pKc = 4,757 – 0,099 = 4,658      Kc = 2,20·10–5
  [H3O+]II2 + 3,56·10-3 · [H3O+]II - 2,20·10-5 · 0,008 = 0
  [H3O+]II = 5,00·10-5 mol·l-1
  [H3O+]celk. = 3,56·10-3 + 5,00·10-5 = 3,61·10-3 mol·l-1
  pH = 2,44

Hodnota pH směsi je 2,44 (vliv disociace kyseliny octové je zanedbatelný).

Zpět