Platinová elektroda Nápověda

Platina je nejčastěji používaným materiálem kovových elektrod. Vyznačuje se chemickou inertností (je velmi vhodná pro práci v nevodném prostředí) a potenciálovým oknem v anodické oblasti. Povrchové oxidy tvořící se ve vodných roztocích elektrolytů při potenciálech kolem +1 V (v závislosti na složení a pH roztoku) způsobují značný nárůst proudu pozadí. Malé přepětí vodíku na Pt omezuje její použití v katodické oblasti potenciálu.

elektrody ze skelného uhlíku
Platinová voltametrická pracovní elektroda
(Elektroda je realizována jako Pt drátek zatavený ve skleněné kapiláře. Vodivé spojení platiny s měděným vývodem elektrody zajišťuje rtuť.)

Zpět