Vodíková elektroda Nápověda

Vodíková elektroda se řadí k elektrodám I. druhu. Je to elektroda plynová, ve které se prostřednictvím platiny ustavuje rovnováha mezi plynným vodíkem a vodíkovými ionty v roztoku. Realizuje se jako platinový plíšek pokrytý platinovou černí (tj. amorfní Pt vyredukovaná elektrolyticky z roztoku H2PtCl6), ponořený do roztoku HCl o známé koncentraci. Platinová čerň je sycena plynným vodíkem.

Největší teoretický význam má standardní vodíková elektroda (SHE) obsahující roztok HCl koncentrace 1,18 mol·l-1 (aH+) a v níž je tlak plynného vodíku 101 kPa. Potenciál SHE je konvencí určen jako nulový při všech teplotách.

vodíkové elektrody
Vodíkové elektrody

Zpět