Příklad 3.39
Jakou látkovou koncentraci má roztok dusičnanu rtuťnatého, jestliže na roztok obsahující 25,16 mg NaCl bylo spotřebováno 8,42 ml roztoku Hg(NO3)2? Mr(NaCl) = 58,44.

Řešení:

Stechiometrický poměr reagujících složek: Hg(NO3)2 : NaCl = 1:2. Pro látková množství a pro koncentraci podle (4) tedy platí:
    nHg(NO3)2 = nNaCl
    VHg(NO3)2 · cHg(NO3)2 =
    cHg(NO3)2 = = 0,02556 mmol·ml-1 = mol·l-1

Koncentrace (titr) dusičnanu rtuťnatého je 0,02556 molární.

Zpět