3. TITRAČNÍ STECHIOMETRIE Nápověda

3.2. Komplexometrické titrace

Komplexometrické titrace zahrnují metody, při nichž vznikají rozpustné, málo disociované komplexní ionty. Do této skupiny náleží např. merkurimetrie, založená na tvorbě nedisociovaných sloučenin [HgX2], kde X = Cl,
Br, CN, SCN. Při nadbytku ligandu se postupně tvoří komplexy [HgX42–], [HgX3], [HgX2].

Na podobném principu je založeno argentometrické stanovení kyanidů, vyjádřené rovnicí

Ag+ + 2CN- [Ag(CN)2-].

Nejrozšířenější metodou je chelatometrie, při níž se využívá tvorby rozpustných stabilních chelátů s aminopolykarboxylovými kyselinami. Chelaton 3 (syn. komplexon III, titriplex III, Na-EDTA), který je nejběžnějším titrantem, reaguje s kationty v jednoduchém molárním poměru

Mn+ + H2Y2- MY4-n + 2H+

a tedy faktor titrace se rovná jedné.

Řešené příklady:

Příklad 3.39 Tabulky
Jakou látkovou koncentraci má roztok dusičnanu rtuťnatého, jestliže na roztok obsahující 25,16 mg NaCl bylo spotřebováno 8,42 ml roztoku Hg(NO3)2? Mr(NaCl) = 58,44.
Příklad 3.40 Tabulky
Technický vzorek kyanidu draselného hmotnosti 0,12753 g byl rozpuštěn a titrován argentometricky. Spotřeba 0,08945M-AgNO3 činila 9,06 ml. Jaký je hmotnostní (procentový) obsah KCN ve vzorku? Mr(KCN) = 65,12.
Příklad 3.41 Tabulky
Jaké množství KCN je třeba navážit na přípravu 250 ml roztoku, aby při titraci nikelnaté soli odpovídal 1 ml titračního roztoku množství 1 mg Ni? Ar(Ni) = 58,71; Mr(KCN) = 65,12.
Příklad 3.42 Tabulky
Jaká je látková koncentrace chelatonu 3, jestliže na 66,01 mg vysušeného dusičnanu olovnatého se spotřebovalo 9,87 ml chelatonu? Mr[Pb(NO3)2] = 331,20.
Příklad 3.43 Tabulky
Vzorek technického olova hmotnosti 0,9419 g byl převeden do roztoku a doplněn na objem 50 ml. Jaký je hmotnostní obsah bismutu ve vzorku olova, jestliže na 10 ml roztoku se spotřebovalo 2,23 ml chelatonu 3 koncentrace 0,01102 mol·l-1? Ar(Bi) = 208,98.
Příklad 3.44 Tabulky
K objemu 10 ml zirkoničité soli bylo přidáno 20 ml 0,02022 molárního chelatonu 3. Po úpravě pH urotropinem byl přebytek chelatonu retitrován na indikátor xylenolovou oranž standardním roztokem 0,0100M-Pb(NO3)2, jehož spotřeba činila 2,50 ml. Jaké množství Zr obsahuje 1 ml roztoku soli? Ar(Zr) = 91,22.

předcházející strana obsah následující strana