Příklad 3.43
Vzorek technického olova hmotnosti 0,9419 g byl převeden do roztoku a doplněn na objem 50 ml. Jaký je hmotnostní obsah bismutu ve vzorku olova, jestliže na 10 ml roztoku se spotřebovalo 2,23 ml chelatonu 3 koncentrace 0,01102 mol·l-1? Ar(Bi) = 208,98.

Řešení:

Podle rovnice (3)
    wBi = = 0,02726 ..... 2,73 %

Technické olovo obsahuje 2,73% (m/m) bismutu.

Zpět