Příklad 3.40
Technický vzorek kyanidu draselného hmotnosti 0,12753 g byl rozpuštěn a titrován argentometricky. Spotřeba 0,08945M-AgNO3 činila 9,06 ml. Jaký je hmotnostní (procentový) obsah KCN ve vzorku? Mr(KCN) = 65,12.

Řešení:

Poměr látkových množství při reakci: [Ag+] : [CN] = 1:2. Podle rovnice (3)
    wKCN = = 0,8726 ..... 82,76 %

Hmotnostní obsah KCN v technickém vzorku kyanidu je 82,76 %.

Zpět