Příklad 3.42
Jaká je látková koncentrace chelatonu 3, jestliže na 66,01 mg vysušeného dusičnanu olovnatého se spotřebovalo 9,87 ml chelatonu? Mr[Pb(NO3)2] = 331,20.

Řešení:

Podle rovnice (4)
    9,78 ml · cchel. = · 1
    cchel. = 0,02019 mmol·ml-1 = mol·l-1

Roztok chelatonu je 0,02019 molární.

Zpět