Příklad 3.44
K objemu 10 ml zirkoničité soli bylo přidáno 20 ml 0,02022 molárního chelatonu 3. Po úpravě pH urotropinem byl přebytek chelatonu retitrován na indikátor xylenolovou oranž standardním roztokem 0,0100M-Pb(NO3)2, jehož spotřeba činila 2,50 ml. Jaké množství Zr obsahuje 1 ml roztoku soli? Ar(Zr) = 91,22.

Řešení:

Podle (5) a (2)
    mZr = (20 · 0,02022 - 2,50 · 0,0100) · 1 · 91,22 = 34,61 mg/10 ml

V objemu 1 ml zirkoničité soli je obsaženo 3,461 mg Zr.

Zpět