OBSAH Nápověda
  ÚVOD

   1. ROZTOKY
     1.1. Vyjadřování složení roztoků
        1.1.1. Zlomek
        1.1.2. Koncentrace
     1.2. Ředění a směšování roztoků
   --- Příklady k řešení 1.21.-1.65. ---

   2. GRAVIMETRICKÁ STECHIOMETRIE
     2.1. Použití přepočítavacích faktorů
   --- Příklady k řešení 2.7.-2.20. ---
     2.2. Nepřímá analýza
   --- Příklady k řešení 2.23.-2.32. ---

   3. TITRAČNÍ STECHIOMETRIE
     3.1. Neutralizační titrace
        3.1.1. Koncentrace odměrných roztoků
        3.1.2. Neutralizační stechiometrie
   --- Příklady k řešení 3.11.-3.38. ---
     3.2. Komplexometrické titrace
   --- Příklady k řešení 3.45.-3.60. ---
     3.3. Srážecí titrace
   --- Příklady k řešení 3.64.-3.70. ---
     3.4. Oxidačně- redukční titrace
        3.4.1. Koncentrace odměrných roztoků
        3.4.2. Redoxní stechiometrie
   --- Příklady k řešení 3.83.-3.105. ---

   4. HODNOCENÍ ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ
     4.1. Hrubé chyby
     4.2. Náhodné chyby
     4.3. Soustavné chyby
        4.3.1. Testování správnosti výsledků
        4.3.2. Testování shodnosti výsledků
   --- Příklady k řešení 4.7.-4.20. ---
     4.4. Lineární regrese kalibrační přímky
   --- Příklady k řešení 4.22.-4.24. ---

   5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY
     5.1. Převod aH3O+ resp. aOH- na pH a opačně
     5.2. Výpočet pH silných protolytů
        5.2.1. Silné kyseliny
   --- Příklady k řešení 5.10.-5.23. ---
        5.2.2. Silné zásady
   --- Příklady k řešení 5.27.-5.37. ---
     5.3. Výpočet pH slabých elektrolytů
        5.3.1. Slabé jednosytné kyseliny
   --- Příklady k řešení 5.44.-5.60. ---
        5.3.2. Slabé jednosytné zásady
   --- Příklady k řešení 5.64.-5.70. ---
        5.3.3. Směs jednosytných kyselin nebo zásad
   --- Příklady k řešení 5.73.-5.75. ---
        5.3.4. Vícesytné slabé kyseliny a zásady
   --- Příklady k řešení 5.79.-5.83. ---
     5.4. Výpočet pH hydrolyzovatelných iontů
        5.4.1. Anionty slabých kyselin
   --- Příklady k řešení 5.89.-5.100. ---
        5.4.2. Kationty slabých zásad
   --- Příklady k řešení 5.103.-5.107. ---
        5.4.3. Soli slabé kyseliny a slabé zásady
   --- Příklady k řešení 5.109.-5.110. ---
     5.5. Výpočet pH amfolytů
   --- Příklady k řešení 5.113.-5.118. ---
     5.6. Tlumivé roztoky
   --- Příklady k řešení 5.125.-5.144. ---
     5.7. Kapacita tlumivých roztoků
   --- Příklady k řešení 5.148.-5.155. ---
     5.8. Grafické znázorňování protolytických rovnováh
        5.8.1. Distribuční diagramy
   --- Příklady k řešení 5.156.-5.160. ---
     5.9. Titrační křivky
        5.9.1. Titrační křivka silných protolytů
   --- Příklady k řešení 5.162.-5.165. ---
        5.9.2. Titrace slabé jednosytné kyseliny silnou jednosytnou zásadou
   --- Příklady k řešení 5.169.-5.173. ---
        5.9.3. Titrace slabé jednosytné zásady silnou jednosytnou kyselinou
   --- Příklady k řešení 5.175.-5.177. ---
        5.9.4. Titrace vícesytné slabé kyseliny nebo směsi několika jednosytných kyselin silnou zásadou
   --- Příklady k řešení 5.180.-5.182. ---

   6. KOMPLEXOTVORNÉ ROVNOVÁHY
     6.1. Rovnováha při vzniku komplexu ML
   --- Příklady k řešení 6.2.-6.7. ---
     6.2. Rovnováhy vícestupňové
   --- Příklady k řešení 6.10.-6.14. ---
     6.3. Grafické znázorňování rovnováh
        6.3.1. Distribuční diagramy
   --- Příklady k řešení 6.18.-6.23. ---
     6.4. Titrační křivky
   --- Příklady k řešení 6.26.-6.29. ---

   7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY
     7.1. Součin rozpustnosti a rozpustnost elektrolytů
   --- Příklady k řešení 7.7.-7.25. ---
     7.2. Vliv vlastních iontů na rozpustnost
   --- Příklady k řešení 7.33.-7.49. ---
     7.3. Ztráty při promývání sraženin
   --- Příklady k řešení 7.52.-7.57. ---
     7.4. Vliv iontové síly roztoku na rozpustnost
   --- Příklady k řešení 7.60.-7.64. ---
     7.5. Titrační křivky
   --- Příklady k řešení 7.69.-7.75. ---

   8. OXIDAČNĚ-REDUKČNÍ ROVNOVÁHY
     8.1. Oxidačně-redukční potenciály
   --- Příklady k řešení 8.3.-8.6. ---
     8.2. Vliv iontové síly a acidity roztoku na oxidačně-redukční potenciál
   --- Příklady k řešení 8.9.-8.11. ---
     8.3. Posouzení průběhu reakce dvou redoxních párů
   --- Příklady k řešení 8.15.-8.20. ---
     8.4. Titrační křivky
   --- Příklady k řešení 8.24.-8.30. ---

  SEZNAM POUŽITÉ A DOPORUČENÉ LITERATURY
předcházející strana obsah následující strana