7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY Nápověda

7.1. Součin rozpustnosti a rozpustnost elektrolytů

Rozpustnost silného elektrolytu MmAn v nasyceném roztoku lze zjednodušeně vyjádřit symbolem c, tedy [MmAn] = c. Koncentrace jednotlivých hydratovaných iontů pak bude [Mn+] = mc a [Am-] = nc. Koncentrační součin rozpustnosti bude definován

   (6)

Látková koncentrace (rozpustnost) sloučeniny v nasyceném roztoku se zjistí ze vztahu

   (7)

Řešené příklady:

Příklad 7.1 Tabulky
Vypočtěte součin rozpustnosti fosforečnanu hořečnato-amonného! Při teplotě 25°C se rozpustí 0,00344 g sloučeniny v objemu 400 ml vody. Mr = 137,31.
Příklad 7.2 Tabulky
Jaká je rozpustnost a) chloridu stříbrného, b) chromanu stříbrného v jejich nasycených roztocích?
Ks(AgCl) = 1,8·10–10, Ks(Ag2CrO4) = 2,45·10–12.
Příklad 7.3 Tabulky
Vypočtěte součin rozpustnosti hexachloroplatičitanu thalného, který se ve vodě rozpouští v hmotnostním poměru 1:15585. Mr = 816,61.
Příklad 7.4 Tabulky
Jaká je látková a hmotnostní koncentrace jednotlivých složek v nasyceném roztoku fosforečnanu olovnatého? Ks = 8·10-43; Mr[Pb3(PO4)2] = 811,51; Mr(Pb) = 207,19; Mr(PO4) = 94,97.
Příklad 7.5 Tabulky
Jaké množství vody je třeba k rozpuštění 1 g Ag3PO4? Ks = 1,45·10-16, Mr = 418,58.
Příklad 7.6 Tabulky
Jaká bude aktivitní hodnota součinu rozpustnosti chloridu olovnatého, jestliže při 15°C se rozpustí 0,791 g látky ve 100 g (ml) vody na nasycený roztok? Mr = 278,10.

předcházející strana obsah následující strana