7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 7.7 Tabulky Výsledek Poradit
Rozpustnost šťavelanu vápenatého při teplotě 18°C je 4,2·10–5 mol·l-1. Jaký je součin rozpustnosti této sloučeniny pro danou teplotu?
Příklad 7.8 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
V objemu 1000 ml vody se rozpustí 390 mg fosforečnanu lithného. Jaký je součin rozpustnosti této sloučeniny?
Příklad 7.9 Tabulky Výsledek Poradit
Nasycený roztok arseničnanu stříbrného obsahuje 8,5·10–6 g této sloučeniny v 1 ml roztoku. Jaký je součin rozpustnosti?
Příklad 7.10 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká je hodnota součinu rozpustnosti chloridu thalného, jestliže v objemu 250 ml nasyceného roztoku bylo nalezeno 0,6500 g Tl+-iontů?
Příklad 7.11 Tabulky Výsledek Poradit
V objemu 250 ml nasyceného roztoku síranu barnatého je rozpuštěn BaSO4 v množství 0,607 mg. Jaký je součin rozpustnosti této sloučeniny?
Příklad 7.12 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte aktivitní součin rozpustnosti jodičnanu barnatého, je-li v objemu 200 ml nasyceného roztoku rozpuštěno 80,40 mg Ba(IO3)2!
Příklad 7.13 Tabulky Výsledek Poradit
Chlorid rtuťný se ve vodě rozpouští v hmotnostním poměru 1:3,14·106. Jaký je součin rozpustnosti této sloučeniny?
Příklad 7.14 Tabulky Výsledek Poradit
Síran vápenatý se ve vodě rozpouští v hmotnostním poměru 1:2500. Jaký je součin rozpustnosti této sloučeniny?
Příklad 7.15 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká je hmotnost chromanu barnatého v objemu 200 ml jeho nasyceného roztoku?
Příklad 7.16 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká je hmotnostní koncentrace vápenatých iontů v nasyceném roztoku fluoridu vápenatého?
Příklad 7.17 Tabulky Výsledek Poradit
Jaká je hmotnost olovnatých a jodidových iontů v 1 ml nasyceného roztoku jodidu olovnatého?
Příklad 7.18 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký je rozdíl ve hmotnostech stříbrných iontů v objemu 400 ml nasyceného roztoku AgBr a ve stejném objemu AgCl?
Příklad 7.19 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočítejte hmotnostní koncentrace jednotlivých složek (Ag2CrO4, CrO42-, Ag+) v nasyceném roztoku chromanu stříbrného!
Příklad 7.20 Tabulky Výsledek Poradit
Vznikne sraženina hydroxidu hořečnatého v roztoku směsi 0,1 molární hořečnaté soli a takového množství NH4OH, aby koncentrace OH-iontů byla 0,004 mol·l–1? Vznikne sraženina za přítomnosti amonných solí, které sníží disociaci hydroxidu amonného 400krát?
Příklad 7.21 Tabulky Výsledek Poradit
V jakém objemu vody se rozpustí množství 1 g Hg2Cl2?
Příklad 7.22 Tabulky Výsledek Poradit
V jakém objemu vody (při 25°C) se rozpustí množství 1 g jodidu rtuťnatého?
Příklad 7.23 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké množství jodu ve formě IO3- zůstane rozpuštěno v objemu 500 ml nasyceného roztoku jodičnanu olovnatého?
Příklad 7.24 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké množství hydroxidu železitého zůstane rozpuštěno v objemu 1000 ml vody?
Příklad 7.25 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké pH bude mít nasycený roztok a) hydroxidu železitého, b) hydroxidu hořečnatého? Hydrolýzu kationtů a disociaci vody neuvažujte!

předcházející strana obsah následující strana