7. SRÁŽECÍ ROVNOVÁHY Nápověda

Při rozpouštění málo rozpustného elektrolytu ve vodě ustavuje se rovnováha mezi tuhou fází a hydratovanými ionty

(MmAn)s (MmAn)r m Mn+ + n Am-

Rovnovážnou konstantu

lze upravit vhledem k jednotkové aktivitě tuhé fáze a konstanta K přejde na tvar označovaný jako součin rozpustnosti Ks látky MmAn

   (1)

Nahradíme-li aktivity iontů jejich rovnovážnými koncentracemi (u velmi málo rozpustných elektrolytů), získá se koncentrační hodnota součinu rozpustnosti

   (2)

Je-li v roztoku velká koncentrace iontů (iontová síla I > 0,001), vzájemné ovlivňování iontů je značné a součin rozpustnosti je třeba definovat pro dané experimentální podmínky.

   (3)

Pro zjednodušení se v praxi užívá záporného logaritmu hodnoty součinu rozpustnosti

pKs = - log Ks

   (4)

resp.

   (5)

Hodnoty N pro jednotlivé rovnováhy jsou uvedeny v tabulce 9.

předcházející strana obsah následující strana