6. KOMPLEXOTVORNÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 6.26 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Objem 100 ml 0,01 molárního roztoku kovového iontu byl titrován roztokem ligandu téže koncentrace. Kovový ion a ligand tvoří komplex 1:1 (ML). Vypočtěte pM po přídavku 0%, 90, 99,9%, 100%, 100,1% 110% a 150% titrantu, je-li βML: a) 108, b) 1012, c) 1020
Příklad 6.27 Tabulky Výsledek Poradit
Objem 40 ml 0,02 molárního roztoku zinečnaté soli byl titrován chelatonem téže koncentrace při pH 9. Jaká je hodnota pZn a) v bodě ekvivalence, b) po přídavku 49 ml titrantu.
Příklad 6.28 Tabulky Výsledek Poradit
V prostředí amoniakálního pufru o pH 10 byl k objemu 10 ml 0,02M-MgCl2 přidán 1 ml 0,2M-EDTA. Celkový objem činil 20 ml. Jaké množství hořečnatých iontů (pMg a procentový obsah) není v komplexu
s chelatonem?
Příklad 6.29 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
K objemu 20 ml, který obsahuje po 10 ml 0,02 molárního roztoku vápenatých a barnatých iontů, bylo přidáno 5 ml 0,2M-EDTA a 25 ml pufru o pH 11. Rozhodněte, kterého kationtu bude v roztoku více a kolikrát!
Příklad 6.30 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Objem 10 ml 0,02M-KCN byl vytitrován 10 ml 0,01M-AgNO3. Jaké množství iontů CN- a Ag+ (pCN, pAg) není v komplexu?

předcházející strana obsah následující strana