5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.27 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pH roztoků: a) 3,5·10–4M-NaOH, b) 3,2·10–5M-KOH!
Příklad 5.28 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pH (aktivitní) 0,1M-NaOH bez i s vlivem iontové síly roztoku!
Příklad 5.29 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pH roztoku hydroxidu lithného (ρ = 1,000 g·cm-3) s obsahem 0,15% (m/m) LiOH!
Příklad 5.30 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Ke 200 ml 0,05M-HCl bylo přidáno 0,5 g NaOH. Vypočtěte pH za předpokladu, že hydroxid sodný byl čistý (100%) a že jeho přídavkem nenastala objemová změna! Příklad počítejte jednak s koncentrací, jednak s aktivitou.
Příklad 5.31 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH má roztok vzniklý zředěním 50 ml 0,5M-NaOH vodou na objem 600 ml?
Příklad 5.32 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký objem 0,1M-HCl je nutno přidat k 100 ml roztoku o pH 11,00, aby výsledný roztok měl pH 4,5 ?
Příklad 5.33 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH bude mít roztok, smísí-li se 300 ml kyseliny chlorovodíkové o pH 3,00 a 100 ml hydroxidu sodného o pH 12,00 ?
Příklad 5.34 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočtěte pH směsi 40 ml 0,15M-HCl a 60 ml 0,2M-KOH ! Počítejte s vlivem iontové síly roztoku!
Příklad 5.35 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké je pH roztoku hydroxidu barnatého s obsahem 0,311%(m/m) Ba(OH)2 (ρ = 1,000 g·cm-3)? Počítejte s vlivem iontové síly roztoku a se středním aktivitním koeficientem!
Příklad 5.36 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH bude mít roztok, jestliže k 75 ml vody přidáme 1 kapku (tj. 0,05 ml) 1% (m/m) KOH (ρ = 1,000 g·cm-3)?
Příklad 5.37 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké pH bude mít roztok, jestliže k 117 ml vody přidáme 2 kapky (tj. 0,1 ml) 5% (m/m) KOH (ρ = 1,044 g·cm-3)?

předcházející strana obsah následující strana