5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.2.2. Silné zásady

Výpočet koncentrace (aktivity) OH-iontů, resp. pOH je analogický jako v případě koncentrace (aktivity) H3O+-iontů, resp. pH. K přepočtu na koncentraci hydroxoniových iontů nebo pH použijeme vztahů (1) nebo (3). Má-li se výpočet přiblížit naměřené hodnotě pH reálných roztoků, je třeba použít hodnotu iontového produktu vody Kw,c platnou pro určitou iontovou sílu roztoku

   (20)

Řešené příklady:

Příklad 5.24 Tabulky
Vypočtěte pH roztoků a) 0,02M-KOH, b) 4·10–4M-Ba(OH)2!
Příklad 5.25 Tabulky
Jaké pH má roztok vzniklý ředěním 10 ml 0,25M-KOH vodou na 200 ml?
Příklad 5.26 Tabulky
Vypočtěte pH roztoku, který vznikne smícháním 30 ml 0,15M-HCl a 70 ml 0,20M-KOH!

předcházející strana obsah následující strana