5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.10 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pH 5·10–4 molárního roztoku kyseliny chloristé!
Příklad 5.11 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pH roztoků kyseliny dusičné o koncentracích 9·10–4 a 6,2·10–6 mol·l–1
Příklad 5.12 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké pH má 2% (m/m) roztok kyseliny sírové, je-li ρ = 1,012 g·cm-3?
Příklad 5.13 Tabulky Výsledek Poradit
Aktivitní koeficient kyseliny chlorovodíkové koncentrace 10,0 mol·l–1 je f± = 10,44 (při 25°C). Jaké je pH roztoku kyseliny?
Příklad 5.14 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem koncentrované kyseliny chlorovodíkové s obsahem 443 g HCl v 1000 ml je třeba zředit vodou do 1 litru, aby pH roztoku bylo 1,20 ?
Příklad 5.15 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký objem 0,05 molárního roztoku kyseliny chloristé je třeba přidat k 1 litru roztoku zředěné téže kyseliny o pH 4,20, aby pH kleslo na hodnotu 3,50 ?
Příklad 5.16 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké výsledné pH má směs vzniklá smícháním 300 ml kyseliny chlorovodíkové o pH 2,30 a 500 ml téže kyseliny o pH 3,70 ? Aktivitní koeficienty neuvažujte!
Příklad 5.17 Tabulky Výsledek Poradit
Jaký objem vody musíme přidat k 200 ml 0,02M-HCl, aby pH výsledného roztoku bylo 3,0 ? Aktivitní koeficient HCl po zředění bude jedna.
Příklad 5.18 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaký objem 0,05M-HCl je třeba přidat k 500 ml roztoku KOH o pH 10,00, aby výsledný roztok měl pH = 7,50?
Příklad 5.19 Tabulky Výsledek Poradit
Zředěná kyselina chlorovodíková má pH 4,20. Jak se změní pH roztoku, přidáme-li k objemu 50 ml kyseliny 0,1 ml 0,01 molárního roztoku NaOH?
Příklad 5.20 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Vypočítejte pH směsi vzniklé smícháním 180 ml 0,2M-H2SO4 a 359 ml 0,2M-NaOH! Uvažujte vliv iontové síly roztoku!
Příklad 5.21 Tabulky Výsledek Poradit
Na jaký objem je třeba zředit 5,00 ml 1%(m/m)HCl (ρ = 1,000 g·cm-3), aby roztok měl pH 4,00 ?
Příklad 5.22 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké bude pH roztoku, jestliže bylo smícháno 5,95 ml 0,2M-HCl a 94,05 ml 0,2M-KCl?
Příklad 5.23 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké je pH roztoku vzniklého zneutralizováním 0,002 molární kyseliny dusičné roztokem 0,01M-KOH na 99,99% ? Uvažujte také vliv iontové síly!

předcházející strana obsah následující strana