5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.73 Tabulky Výsledek Poradit
Vypočtěte pH sulfanové vody, obsahující 0,05M-H2S a 0,02M-CO2 (druhý disociační stupeň se u žádné kyseliny neprojeví na hodnotě pH)!
Příklad 5.74 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Jaké pH bude mít směs 40 ml 0,05M-(NH4)2SO4 a 50 ml 0,1M-NaOH za předpokladu úplné disociace hydroxidu sodného. Výpočet s ohledem na iontovou sílu roztoku proveďte přibližně i přesně!
Příklad 5.75 Tabulky Výsledek Poradit
Jaké je pH směsi 0,1 molární kyseliny propionové a 0,01 molární kyseliny mléčné?

předcházející strana obsah následující strana