5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY Nápověda

5.9. Titrační křivky

5.9.1. Titrační křivka silných protolytů

Výpočet jednotlivých bodů pH-křivky titrace silné kyseliny silnou zásadou provedeme podle vztahů uvedených v kap.5.2.

Řešený příklad:

Příklad 5.161 Tabulky
Objem 10 ml 0,1M-HCl byl titrován roztokem hydroxidu sodného stejné koncentrace. Jaké pH bude mít roztok po přídavku 0 ml, 1 ml, 9,9 ml, 10 ml a 11 ml titračního činidla. Počítejte bez i s vlivem iontové síly roztoku!

předcházející strana obsah následující strana