5. PROTOLYTICKÉ ROVNOVÁHY - příklady k řešení Nápověda

Příklad 5.156 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Sestrojte distribuční diagram složek systému amoniaku pro oblast pH 6 až 12 a zjistěte složení roztoku při pH 8 a 9,5 !
Příklad 5.157 Tabulky Výsledek Poradit
Sestrojte distribuční diagram složek systému kyseliny siřičité pro oblast pH -1 až 10 a zjistěte, při kterém pH je v roztoku maximální množství amfolytu!
Příklad 5.158 Tabulky Výsledek Poradit
Sestrojte distribuční diagram složek systému kyseliny vinné pro oblast pH 0 až 7 a zjistěte koncentrace všech komponent při pH 4, je-li c(H2A) = 0,1 mol·l-1!
Příklad 5.159 Tabulky Výsledek Poradit Řešení příkladu
Sestrojte distribuční diagram složek systému gallocyaninu v oblasti pH 0 až 12 a zjistěte složení roztoku při pH 3,75! Schéma disociačních rovnováh:
H3A+ H2A HA A2-
Disociační konstanty (kyselosti): pK1 = 3,03; pK2 = 4,64; pK3 = 9,25
Příklad 5.160 Tabulky Výsledek Poradit
Sestrojte distribuční diagram složek systému EDTA pro oblast pH 0 až 13 a zjistěte koncentrace jednotlivých protolytických forem při pH 2,50! cEDTA = 0,01 mol·l-1.

předcházející strana obsah následující strana